Ambtenarenrecht

Ambtelijke dienstverbanden zijn onze specialiteit. Of het nu gaat om het beëindigen of verlenen van een aanstelling, om een reorganisatie of een disciplinaire maatregel, om medezeggenschap of om arbeidsvoorwaarden, wij zijn u graag van dienst. Door onze jarenlange ervaring hebben wij waarschijnlijk al eens geadviseerd en/of geprocedeerd over de vraag die u heeft.

Gratis spreekuur aanvragen

Sociale zekerheid

Zowel werkgevers als werknemers kunnen met sociaal zekerheidsrecht te maken krijgen. Werknemers die werkloos raken kunnen een WW-uitkering aanvragen bij het UWV. In geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid kunnen werknemers aanspraak maken op een WIA-uitkering. Maar ook werkgevers kunnen belanghebbende zijn bij besluiten van het UWV. Zo kunnen werkgevers eigenrisicodrager zijn voor de WW-uitkering van hun voormalige werknemers.

Gratis spreekuur aanvragen

Arbeidsrecht

Werkgevers en werknemers benaderen ons veelvuldig in ontslagsituaties. Dat kan gaan om het ontslag van een individuele werknemer wegens bijvoorbeeld disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie of wegens een dringende reden (ontslag op staande voet). Ook begeleiden wij collectieve ontslagtrajecten, inclusief het onderhandelen over en opstellen van sociale plannen.

Gratis spreekuur aanvragen

Onderwijsrecht

Het onderwijsrecht lijkt een verzameling van diverse rechtsgebieden, zoals het arbeidsrecht, bestuursrecht en ondernemingsrecht. Een reguliere toepassing van deze rechtsgebieden doet echter geen recht aan de bijzondere bepalingen uit de talrijke onderwijswetten en cao’s.

Gratis spreekuur aanvragen

Over ons

Eillert & Van Lammeren Advocaten is een advocatenkantoor dat zich heeft toegelegd op het arbeidsrecht, ambtenarenrecht, onderwijsrecht en bekostigingsrecht. De zaken die wij behandelen uit hoofde van deze specialisaties zien onder meer op ontslag, reorganisatie, overgang van onderneming, sociale zekerheid, medezeggenschap, mediation, sociale plannen en bekostigingsgeschillen tussen enerzijds het Rijk en anderzijds gemeenten of scholen. Als advocaten hebben wij ruime ervaring in het adviseren en procederen op al deze deelgebieden.

Onze aanpak

Niet alleen zijn wij experts op ons vakgebied, wij verdiepen ons ook in wat er speelt bij onze cliënten en in hun branche. Door goed te luisteren zijn wij in staat om een optimaal resultaat voor u te bereiken. Dat optimale resultaat bereiken wij in 9 van de 10 gevallen door een regeling te treffen met de wederpartij. Procederen doen wij graag, maar wanneer wij sneller en zonder tussenkomst van de rechter een oplossing voor u kunnen bereiken, dan kiezen wij altijd voor die snellere en goedkopere weg.

Voorwaarden

Door onze compacte kantoororganisatie werken wij efficiënt en tegen concurrerende tarieven. U betaalt niet voor onnodige overhead en wij brengen geen kantoortoeslag in rekening. Tegelijkertijd weet u zich verzekerd van een ervaren advocaat.

Wij werken veel op basis van offertes waardoor onze kosten vooraf bekend en transparant zijn.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Ook dan kunnen wij u bijstaan. In de meeste gevallen komen de kosten dan voor rekening van de verzekeraar. Wij kunnen dit vooraf voor u nagaan en in contact treden met uw verzekeraar.

Referenties

4/5

“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft mij in de persoon van Herman Eillert geadviseerd in het vertrektraject dat ik vanwege reorganisatie met mijn voormalig werkgever (een gemeente) doorliep.
De adviezen waren to the point met aandacht voor mijn persoonlijke situatie en karakter, de contacten waren intensief en verliepen altijd ongedwongen, bijna vriendschappelijk.
Op de momenten dat het nodig was voelde ik mij echt gesteund in de contacten met mijn werkgever. En, niet onbelangrijk: Ik ben tevreden met de uitkomt van het proces.”

4/5

“Tijdens een arbeidsconflict dat enkele maanden heeft geduurd, heb ik Stefan van Lammeren ervaren als een competente, rustige en doelgerichte advocaat. Daarnaast is Stefan een prettige persoon in de omgang die altijd alle tijd nam om zaken af te stemmen, ook buiten kantooruren. Dit heb ik zeer op prijs heb gesteld. De uiteindelijke uitkomst van het geschil (toekenning van een passende ontslagvergoeding door de kantonrechter) heeft er mede aan bijgedragen dat ik zeer tevreden ben over dit kantoor.”

5/5

“Ik heb met Stefan van Lammeren samengewerkt in een arbeidsrechtelijke procedure. Stefan heeft zich daarin steeds heel dienstverlenend, betrouwbaar en deskundig opgesteld. Daarnaast beschikt hij over een scherpe pen. Ik kan Stefan van harte aanbevelen als advocaat binnen zijn deskundigheidsgebieden.”

5/5

“Met verschillende juridische zaken heeft Herman de OSG en mij bijgestaan op een prettige, persoonlijke, maar vooral professionele en realistische benadering van problemen.
Daarbij maakte zijn materiedeskundigheid van o.a. arbeidsrecht, met daarbij een snelle en accurate respons voor mij het verschil: een vrijwel onmiddellijke reactie, geen afspraken op lange termijn.
Zijn manier van optreden is duidelijk en rustig.
Herman toont oprecht gemeende interesse in zijn cliënt en investeert veel tijd en energie om een goede werkrelatie op te bouwen, waardoor er een zeer prettige samenwerking ontstaat. Ik kan Herman van harte aanbevelen voor ondersteuning bij o.a. arbeidsrechtelijke zaken.”

5/5

“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft de gemeente Montferland op uitstekende wijze en met grote inhoudelijke deskundigheid vertegenwoordigd in beroep en hoger beroep aangaande de Incidentele Aanvullende Uitkering 2011 met als resultaat een volledige toekenning van de aanvraag.”

4/5

“Ik ken Stefan van Lammeren al vele jaren en doe, namens Stichting Oosterwijs, met enige regelmaat en naar mijn volle tevredenheid een beroep op zijn ondersteuning.
Stefan staat borg voor snelle, accurate en doeltreffende hulp bij zeer diverse problemen van juridische aard in het onderwijs.
Als ik Stefan nodig heb, dan staat hij direct klaar. Hij denkt en werkt op uiterst plezierige en kritische wijze mee aan de oplossing van een probleem.
Stefan heeft door de loop der jaren heen de nodige zaken tot een goed einde gebracht voor Oosterwijs. Zowel in de rechtszaal als daarbuiten.
Ook voor (collegiale) consultatie heb ik Stefan leren kennen als een kritische en analytische ‘sparring-partner’.”

Advocaten

Herman Eillert

Specialisme

Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht en Bekostigingsrecht.

Advocaat sinds

2006

Stefan van Lammeren

Specialisme

Arbeidsverhoudingen en medezeggenschap in het onderwijs.

Advocaat sinds

2003

Alide Aalderink

Specialisme

Office manager

Het laatste nieuws

Het onderhandelaarsakkoord over de nieuwe CAO voor het primair onderwijs (CAO PO)

Twee weken geleden informeerden wij u over het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs (CAO VO). Op 27 april 2016 is ook voor het primair onderwijs een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs (CAO PO). Dat heeft lang op zich laten wachten…

Aanpassingen Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Minister Asscher heeft vandaag enkele aanpassingen van de Wet wek en zekerheid aangekondigd, waarover overeenstemming is bereikt met de sociale partners. Het voorstel is aan de Tweede Kamer gestuurd.

Het onderhandelaarsakkoord over de nieuwe CAO voor het voortgezet onderwijs (CAO VO 2016-2017)

Na lang onderhandelen hebben de sociale partners in het voortgezet onderwijs op 12 april 2016 een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor het voortgezet onderwijs (CAO VO). Daarin is ook overeenstemming bereikt over de wijze waarop in de nieuwe CAO VO wordt omgegaan met de wijzigingen die de Wet Werk en Zekerheid met zich mee hebben gebracht voor het bijzonder onderwijs.

Het recht op vrije advocaatkeuze uitgebreid

Blog Gratis spreekuur aanvragen Search for: Goed nieuws voor mensen met een rechtsbijstandsverzekering. Op 7 april 2016 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie het recht op vrije advocaatkeuze voor rechtsbijstandsverzekerden aanzienlijk uitgebreid. In twee...

ABP KeuzePensioen: oplossing bij reorganisatie en arbeidsconflict

Blog Gratis spreekuur aanvragen Search for: Vanwege bezuinigingen en reorganisaties bij veel ABP werkgevers hebben wij de nodige vertrekregelingen tot stand gebracht, waarbij het faciliteren van ABP KeuzePensioen als oplossing werd gekozen. Naar aanleiding van de vele...

Eillert & Van Lammeren Advocaten

Share This