Ambtenarenrecht

Ambtelijke dienstverbanden zijn onze specialiteit. Of het nu gaat om het beëindigen of verlenen van een aanstelling, om een reorganisatie of een disciplinaire maatregel, om medezeggenschap of om arbeidsvoorwaarden, wij zijn u graag van dienst. Door onze jarenlange ervaring hebben wij waarschijnlijk al eens geadviseerd en/of geprocedeerd over de vraag die u heeft.

Sociale zekerheid

Zowel werkgevers als werknemers kunnen met sociaal zekerheidsrecht te maken krijgen. Werknemers die werkloos raken kunnen een WW-uitkering aanvragen bij het UWV. In geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid kunnen werknemers aanspraak maken op een WIA-uitkering. Maar ook werkgevers kunnen belanghebbende zijn bij besluiten van het UWV. Zo kunnen werkgevers eigenrisicodrager zijn voor de WW-uitkering van hun voormalige werknemers.

Arbeidsrecht

Werkgevers en werknemers benaderen ons veelvuldig in ontslagsituaties. Dat kan gaan om het ontslag van een individuele werknemer wegens bijvoorbeeld disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie of wegens een dringende reden (ontslag op staande voet). Ook begeleiden wij collectieve ontslagtrajecten, inclusief het onderhandelen over en opstellen van sociale plannen.

Onderwijsrecht

Het onderwijsrecht lijkt een verzameling van diverse rechtsgebieden, zoals het arbeidsrecht, bestuursrecht en ondernemingsrecht. Een reguliere toepassing van deze rechtsgebieden doet echter geen recht aan de bijzondere bepalingen uit de talrijke onderwijswetten en cao’s.

Uw advocatenkantoor in Enschede

Eillert & Van Lammeren Advocaten is een advocatenkantoor dat zich heeft toegelegd op het arbeidsrecht, ambtenarenrecht, onderwijsrecht en bekostigingsrecht. De zaken die wij behandelen uit hoofde van deze specialisaties zien onder meer op ontslag, reorganisatie, overgang van onderneming, sociale zekerheid, medezeggenschap, mediation, sociale plannen en bekostigingsgeschillen tussen enerzijds het Rijk en anderzijds gemeenten of scholen. Als advocaten hebben wij ruime ervaring in het adviseren en procederen op al deze deelgebieden.

Onze aanpak

Niet alleen zijn wij experts op ons vakgebied, wij verdiepen ons ook in wat er speelt bij onze cliënten en in hun branche. Door goed te luisteren zijn wij in staat om een optimaal resultaat voor u te bereiken. Dat optimale resultaat bereiken wij in 9 van de 10 gevallen door een regeling te treffen met de wederpartij. Procederen doen wij graag, maar wanneer wij sneller en zonder tussenkomst van de rechter een oplossing voor u kunnen bereiken, dan kiezen wij altijd voor die snellere en goedkopere weg.

Voorwaarden

Door onze compacte kantoororganisatie werken wij efficiënt en tegen concurrerende tarieven. U betaalt niet voor onnodige overhead en wij brengen geen kantoortoeslag in rekening. Tegelijkertijd weet u zich verzekerd van een ervaren advocaat.

Wij werken veel op basis van offertes waardoor onze kosten vooraf bekend en transparant zijn.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Ook dan kunnen wij u bijstaan. In de meeste gevallen komen de kosten dan voor rekening van de verzekeraar. Wij kunnen dit vooraf voor u nagaan en in contact treden met uw verzekeraar.

Referenties

4/5

“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft mij in de persoon van Herman Eillert geadviseerd in het vertrektraject dat ik vanwege reorganisatie met mijn voormalig werkgever (een gemeente) doorliep.
De adviezen waren to the point met aandacht voor mijn persoonlijke situatie en karakter, de contacten waren intensief en verliepen altijd ongedwongen, bijna vriendschappelijk.
Op de momenten dat het nodig was voelde ik mij echt gesteund in de contacten met mijn werkgever. En, niet onbelangrijk: Ik ben tevreden met de uitkomt van het proces.”

4/5

“Tijdens een arbeidsconflict dat enkele maanden heeft geduurd, heb ik Stefan van Lammeren ervaren als een competente, rustige en doelgerichte advocaat. Daarnaast is Stefan een prettige persoon in de omgang die altijd alle tijd nam om zaken af te stemmen, ook buiten kantooruren. Dit heb ik zeer op prijs heb gesteld. De uiteindelijke uitkomst van het geschil (toekenning van een passende ontslagvergoeding door de kantonrechter) heeft er mede aan bijgedragen dat ik zeer tevreden ben over dit kantoor.”

5/5

“Ik heb met Stefan van Lammeren samengewerkt in een arbeidsrechtelijke procedure. Stefan heeft zich daarin steeds heel dienstverlenend, betrouwbaar en deskundig opgesteld. Daarnaast beschikt hij over een scherpe pen. Ik kan Stefan van harte aanbevelen als advocaat binnen zijn deskundigheidsgebieden.”

5/5

“Met verschillende juridische zaken heeft Herman de OSG en mij bijgestaan op een prettige, persoonlijke, maar vooral professionele en realistische benadering van problemen.
Daarbij maakte zijn materiedeskundigheid van o.a. arbeidsrecht, met daarbij een snelle en accurate respons voor mij het verschil: een vrijwel onmiddellijke reactie, geen afspraken op lange termijn.
Zijn manier van optreden is duidelijk en rustig.
Herman toont oprecht gemeende interesse in zijn cliënt en investeert veel tijd en energie om een goede werkrelatie op te bouwen, waardoor er een zeer prettige samenwerking ontstaat. Ik kan Herman van harte aanbevelen voor ondersteuning bij o.a. arbeidsrechtelijke zaken.”

5/5

“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft de gemeente Montferland op uitstekende wijze en met grote inhoudelijke deskundigheid vertegenwoordigd in beroep en hoger beroep aangaande de Incidentele Aanvullende Uitkering 2011 met als resultaat een volledige toekenning van de aanvraag.”

4/5

“Ik ken Stefan van Lammeren al vele jaren en doe, namens Stichting Oosterwijs, met enige regelmaat en naar mijn volle tevredenheid een beroep op zijn ondersteuning.
Stefan staat borg voor snelle, accurate en doeltreffende hulp bij zeer diverse problemen van juridische aard in het onderwijs.
Als ik Stefan nodig heb, dan staat hij direct klaar. Hij denkt en werkt op uiterst plezierige en kritische wijze mee aan de oplossing van een probleem.
Stefan heeft door de loop der jaren heen de nodige zaken tot een goed einde gebracht voor Oosterwijs. Zowel in de rechtszaal als daarbuiten.
Ook voor (collegiale) consultatie heb ik Stefan leren kennen als een kritische en analytische ‘sparring-partner’.”

Advocaten

Herman Eillert

Specialisme

Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht en Bekostigingsrecht.

Advocaat sinds

2006

Stefan van Lammeren

Specialisme

Arbeidsverhoudingen en medezeggenschap in het onderwijs.

Advocaat sinds

2003

Alide Aalderink

Specialisme

Office manager

Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
Nederlandse orde van advocaten (NOvA)
Vereniging voor Arbeidsrecht

Het laatste nieuws

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en onze privacy

Door toenemende digitalisering, social media, big data en een groeiende toegankelijkheid van informatie, is de grens tussen privacy en het openbare domein steeds moeilijker te bepalen. In 2018 vervangt een Europese verordening onze nationale wetgeving op het terrein...

Herplaatsing na 2 jaar ziekte: geen transitievergoeding verschuldigd

Er is veel gezegd en geschreven over de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte. Op onze website informeerden wij u eerder over het ingediende wetsvoorstel dat voorziet in compensatie voor werkgevers die in dat geval de transitievergoeding verschuldigd...

Transitievergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte: de stand van zaken

In 2016 informeerden wij u over het wetsvoorstel van (inmiddels demissionair) minister Asscher dat voorziet in compensatie voor werkgevers die, sinds de invoering van de WWZ, een transitievergoeding verschuldigd zijn bij ontslag wegens langdurige ziekte c.q. arbeidsongeschiktheid. Wat is nu de stand van zaken? U leest het in onze blog

ABP KeuzePensioen en WW: korten of niet?

Werknemers bij de overheid en in het onderwijs zijn deelnemer aan de pensioenregeling van het ABP en kunnen vanaf hun zestigste gebruik maken van ABPKeuzepensioen. Gebruik maken van ABPKeuzepensioen in plaats van uit dienst te gaan bij het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd kan zowel voor de werknemer als voor de werkgever aantrekkelijk zijn. Oudere werknemers kunnen opkijken tegen nieuwe functie-eisen, een veranderende werkomgeving of gewoonweg meer tijd voor zichzelf willen hebben. De werkgever kan de plek vaak invullen met een jongere en goedkopere werknemer. Het kan ook een uitweg zijn (voor beide partijen) voor een arbeidsconflict.

Eillert & Van Lammeren Advocaten