Ziekte en re-integratie

Vraag gratis spreekuur aan
Ziekteverzuim is voor veel werkgevers een punt van aandacht. De kosten kunnen aanzienlijk zijn. De werknemer heeft recht op doorbetaling van het salaris. Bij langdurige ziekte zal veelal een arbodienst moeten worden ingeschakeld en een re-integratietraject in gang moeten worden gezet. Maar ook als een werknemer ziek uit dienst gaat kunnen die kosten blijven doorlopen. Met de invoering van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (de Wet BEZAVA) is de werkgever sinds 1 januari 2013 namelijk financieel verantwoordelijk gemaakt voor werknemers die ziek uit dienst treden.
Met goede arbeidsomstandigheden en zorgvuldig beleid kan de werkgever het ziekteverzuim zo veel mogelijk beperken. Als toch sprake is van (langdurige) arbeidsongeschiktheid kan de werkgever soms tegen moeilijkheden aanlopen. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met de werknemer die disfunctioneert en na een negatieve beoordeling ‘vlucht in ziekte’? Soms is ook de grens tussen een verstoorde arbeidsrelatie en ziekte flinterdun en moeilijk te trekken.

In alle gevallen is het van belang om een zorgvuldig re-integratietraject te doorlopen. Als de werkgever daarin steken laat vallen bestaat het risico dat het UWV een loonsanctie oplegt en het salaris van de werknemer (nog) langer moet worden doorbetaald. Tijdens het re-integratietraject komen werkgevers soms voor lastige vragen te staan. Hoe lang moet een werkgever proberen om de werknemer binnen de eigen organisatie te re-integreren (re-integratie in het eerste spoor) en op welk moment mag of moet de werkgever de re-integratie verleggen naar het tweede spoor (naar een functie buiten de eigen organisatie)? De grenzen zijn soms lastig te trekken en de ervaring leert dat de adviezen van de bedrijfsarts daarin niet altijd juist zijn. Daarbij is het goed om te weten dat de werkgever zich niet kan ‘verschuilen’ achter een onjuist advies van de bedrijfsarts. Het is zaak om de juiste keuzes te maken, terwijl de regelgeving complex is.

Als een zorgvuldig re-integratietraject is doorlopen kan de werkgever na twee jaar ziekte tot ontslag over gaan als er geen herstel te verwachten valt binnen een periode van 6 maanden na die twee jaar en de werknemer niet kan terugkeren in de eigen functie of in een andere passende functie bij de werkgever. Daartoe kan de werkgever een ontslagverzoek indienen bij het UWV.

Wij staan u graag bij in het zetten van de juiste stappen in het re-integratietraject. Ook als ontslag aan de orde is kunt u op onze ondersteuning rekenen.

Indien u contact met ons opneemt kunnen wij u in een eerste gesprek (bij ons op kantoor of telefonisch) kosteloos en vrijblijvend informeren over de mogelijkheden.

Referenties

4/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft mij in de persoon van Herman Eillert geadviseerd in het vertrektraject dat ik vanwege reorganisatie met mijn voormalig werkgever (een gemeente) doorliep. De adviezen waren to the point met aandacht voor mijn persoonlijke situatie en karakter, de contacten waren intensief en verliepen altijd ongedwongen, bijna vriendschappelijk. Op de momenten dat het nodig was voelde ik mij echt gesteund in de contacten met mijn werkgever. En, niet onbelangrijk: Ik ben tevreden met de uitkomt van het proces.”
4/5
“Tijdens een arbeidsconflict dat enkele maanden heeft geduurd, heb ik Stefan van Lammeren ervaren als een competente, rustige en doelgerichte advocaat. Daarnaast is Stefan een prettige persoon in de omgang die altijd alle tijd nam om zaken af te stemmen, ook buiten kantooruren. Dit heb ik zeer op prijs heb gesteld. De uiteindelijke uitkomst van het geschil (toekenning van een passende ontslagvergoeding door de kantonrechter) heeft er mede aan bijgedragen dat ik zeer tevreden ben over dit kantoor.”
5/5
“Ik heb met Stefan van Lammeren samengewerkt in een arbeidsrechtelijke procedure. Stefan heeft zich daarin steeds heel dienstverlenend, betrouwbaar en deskundig opgesteld. Daarnaast beschikt hij over een scherpe pen. Ik kan Stefan van harte aanbevelen als advocaat binnen zijn deskundigheidsgebieden.”
5/5
“Met verschillende juridische zaken heeft Herman de OSG en mij bijgestaan op een prettige, persoonlijke, maar vooral professionele en realistische benadering van problemen. Daarbij maakte zijn materiedeskundigheid van o.a. arbeidsrecht, met daarbij een snelle en accurate respons voor mij het verschil: een vrijwel onmiddellijke reactie, geen afspraken op lange termijn. Zijn manier van optreden is duidelijk en rustig. Herman toont oprecht gemeende interesse in zijn cliënt en investeert veel tijd en energie om een goede werkrelatie op te bouwen, waardoor er een zeer prettige samenwerking ontstaat. Ik kan Herman van harte aanbevelen voor ondersteuning bij o.a. arbeidsrechtelijke zaken.”
5/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft de gemeente Montferland op uitstekende wijze en met grote inhoudelijke deskundigheid vertegenwoordigd in beroep en hoger beroep aangaande de Incidentele Aanvullende Uitkering 2011 met als resultaat een volledige toekenning van de aanvraag.”
4/5
“Ik ken Stefan van Lammeren al vele jaren en doe, namens Stichting Oosterwijs, met enige regelmaat en naar mijn volle tevredenheid een beroep op zijn ondersteuning. Stefan staat borg voor snelle, accurate en doeltreffende hulp bij zeer diverse problemen van juridische aard in het onderwijs. Als ik Stefan nodig heb, dan staat hij direct klaar. Hij denkt en werkt op uiterst plezierige en kritische wijze mee aan de oplossing van een probleem. Stefan heeft door de loop der jaren heen de nodige zaken tot een goed einde gebracht voor Oosterwijs. Zowel in de rechtszaal als daarbuiten. Ook voor (collegiale) consultatie heb ik Stefan leren kennen als een kritische en analytische ‘sparring-partner’.”

Onze advocaten zijn lid van de volgende verenigingen

Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
Nederlandse orde van advocaten (NOvA)
Vereniging voor Arbeidsrecht