Rechtsbijstandsverzekering

Vraag gratis spreekuur aan
Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten bent u in beginsel verzekerd voor de kosten die gemoeid zijn met rechtsbijstand, bijvoorbeeld het inschakelen van een advocaat. In Europese regelgeving en in de rechtspraak is uitgemaakt dat u recht heeft zelf een advocaat uit te kiezen naar uw keuze (‘vrije advocaatkeuze’).
Eillert & Van Lammeren Advocaten kan u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden op grond van uw polis en contact opnemen met uw rechtsbijstandverzekeraar om afspraken te maken over het inschakelen van een advocaat naar uw keuze. Ook indien u over onvoldoende financiële middelen beschikt om u te laten bijstaan door een advocaat en in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand staan wij u graag bij. U komt in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand indien uw inkomen en vermogen blijven binnen de grenzen die zijn vastgelegd in de Wet op de Rechtsbijstand. Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand betaalt u wel altijd een eigen bijdrage, waarvan de hoogte afhangt van uw inkomen en uw vermogen. Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand zoeken wij graag voor u uit. In een eerste afspraak op ons kantoor kunnen wij u uitgebreider informeren over de mogelijkheden van gefinancierde rechtsbijstand. Voor nadere informatie kunt u ook terecht op de website van de Raad voor Rechtsbijstand of het Juridisch Loket.