Ontslag op staande voet

Vraag gratis spreekuur aan
Bij een ontslag op staande voet zegt de werkgever de arbeidsovereenkomst per direct op zonder een opzegtermijn in acht te nemen. Dat betekent dat uw arbeidsovereenkomst direct eindigt en dat u geen loon meer ontvangt. Ook zult u waarschijnlijk geen recht hebben op een WW-uitkering, omdat het UWV oordeelt dat u verwijtbaar werkloos bent. Het is dan ook zaak om snel in actie te komen. Indien u contact met ons opneemt kunnen wij u in een eerste gesprek kosteloos en vrijblijvend informeren over uw mogelijkheden.
Vanwege die verstrekkende gevolgen moet een ontslag op staande voet aan strenge eisen voldoen:

  1. Allereerst moet sprake zijn van ernstige feiten oftewel een dringende reden. Als voorbeelden zijn in de wet genoemd: diefstal, verduistering, bedrog, bedreiging, ernstige belediging, fysiek geweld, het onder invloed van alcohol en/of drugs op het werk verschijnen, werkweigering.
  2. Bovendien moet de werkgever snel te werk gaan en niet te lang wachten met het ontslag op staande voet. In juridische termen: het ontslag moet onverwijld zijn gegeven.
  3. Tot slot moet de werkgever aan de werknemer duidelijk maken wat de dringende reden is waarop het ontslag wordt gebaseerd. Daarbij is het voor de werkgever van groot belang om de reden van het ontslag op staande voet zorgvuldig te formuleren. Deze reden mag in een later stadium namelijk niet meer aangepast of aangevuld worden.

Wij adviseren u dan ook om in alle gevallen zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen en u te laten adviseren over uw mogelijkheden. Er moet wel snel gehandeld worden! U kunt de kantonrechter verzoeken om het ontslag te vernietigen en loondoorbetaling vorderen, maar dat moet uiterlijk 2 maanden na de ontslagdatum. In plaats van vernietiging van het ontslag kunt u ook de transitievergoeding en een aanvullende billijke vergoeding vorderen. Ook dat moet binnen 2 maanden na het ontslag.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Allereerst kunnen wij u in een eerste gesprek kosteloos en vrijblijvend informeren over uw mogelijkheden.  Indien u het ontslag aanvecht kunnen wij u begeleiden in de procedure bij de kantonrechter. Aangezien de arbeidsverhoudingen na een ten onrechte verleend ontslag op staande voet vaak verstoord zijn, komt het vaak voor dat in overleg met de werkgever een oplossing wordt bereikt in de vorm van een vaststellingsovereenkomst. Die houdt veelal in dat het ontslag op staande voet wordt ingetrokken en dat de arbeidsovereenkomst alsnog op een neutrale grond (die recht geeft op een WW-uitkering) wordt beëindigd, al dan niet met toekenning van een transitievergoeding en/of billijke vergoeding.

Indien u contact met ons opneemt kunnen wij u in een eerste gesprek (bij ons op kantoor of telefonisch) kosteloos en vrijblijvend informeren over de mogelijkheden.

Referenties

4/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft mij in de persoon van Herman Eillert geadviseerd in het vertrektraject dat ik vanwege reorganisatie met mijn voormalig werkgever (een gemeente) doorliep. De adviezen waren to the point met aandacht voor mijn persoonlijke situatie en karakter, de contacten waren intensief en verliepen altijd ongedwongen, bijna vriendschappelijk. Op de momenten dat het nodig was voelde ik mij echt gesteund in de contacten met mijn werkgever. En, niet onbelangrijk: Ik ben tevreden met de uitkomt van het proces.”
4/5
“Tijdens een arbeidsconflict dat enkele maanden heeft geduurd, heb ik Stefan van Lammeren ervaren als een competente, rustige en doelgerichte advocaat. Daarnaast is Stefan een prettige persoon in de omgang die altijd alle tijd nam om zaken af te stemmen, ook buiten kantooruren. Dit heb ik zeer op prijs heb gesteld. De uiteindelijke uitkomst van het geschil (toekenning van een passende ontslagvergoeding door de kantonrechter) heeft er mede aan bijgedragen dat ik zeer tevreden ben over dit kantoor.”
5/5
“Ik heb met Stefan van Lammeren samengewerkt in een arbeidsrechtelijke procedure. Stefan heeft zich daarin steeds heel dienstverlenend, betrouwbaar en deskundig opgesteld. Daarnaast beschikt hij over een scherpe pen. Ik kan Stefan van harte aanbevelen als advocaat binnen zijn deskundigheidsgebieden.”
5/5
“Met verschillende juridische zaken heeft Herman de OSG en mij bijgestaan op een prettige, persoonlijke, maar vooral professionele en realistische benadering van problemen. Daarbij maakte zijn materiedeskundigheid van o.a. arbeidsrecht, met daarbij een snelle en accurate respons voor mij het verschil: een vrijwel onmiddellijke reactie, geen afspraken op lange termijn. Zijn manier van optreden is duidelijk en rustig. Herman toont oprecht gemeende interesse in zijn cliënt en investeert veel tijd en energie om een goede werkrelatie op te bouwen, waardoor er een zeer prettige samenwerking ontstaat. Ik kan Herman van harte aanbevelen voor ondersteuning bij o.a. arbeidsrechtelijke zaken.”
5/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft de gemeente Montferland op uitstekende wijze en met grote inhoudelijke deskundigheid vertegenwoordigd in beroep en hoger beroep aangaande de Incidentele Aanvullende Uitkering 2011 met als resultaat een volledige toekenning van de aanvraag.”
4/5
“Ik ken Stefan van Lammeren al vele jaren en doe, namens Stichting Oosterwijs, met enige regelmaat en naar mijn volle tevredenheid een beroep op zijn ondersteuning. Stefan staat borg voor snelle, accurate en doeltreffende hulp bij zeer diverse problemen van juridische aard in het onderwijs. Als ik Stefan nodig heb, dan staat hij direct klaar. Hij denkt en werkt op uiterst plezierige en kritische wijze mee aan de oplossing van een probleem. Stefan heeft door de loop der jaren heen de nodige zaken tot een goed einde gebracht voor Oosterwijs. Zowel in de rechtszaal als daarbuiten. Ook voor (collegiale) consultatie heb ik Stefan leren kennen als een kritische en analytische ‘sparring-partner’.”

Onze advocaten zijn lid van de volgende verenigingen

Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
Nederlandse orde van advocaten (NOvA)
Vereniging voor Arbeidsrecht