arbeidsconflict advocaat Enschede

Vraag gratis spreekuur aan

Op de werkvloer wordt vaak intensief met elkaar omgegaan. In de meeste gevallen gaat dat goed, maar dit kan ook leiden tot een arbeidsconflict tussen u en uw werkgever. De aanleiding daarvoor kan bijvoorbeeld gelegen zijn in een meningsverschil over het functioneren. Maar ook tussen collega’s onderling kunnen spanningen ontstaan, bijvoorbeeld door botsende karakters. Uiteindelijk kan dat voor een werkgever reden zijn om tot ontslag over te gaan. Maar daarbij moet de werkgever wel aan strikte voorwaarden voldoen. Zo moet er wel daadwerkelijk sprake zijn van een arbeidsconflict c.q. een verstoorde arbeidsverhouding en mag een werkgever daar niet op aansturen om een werknemer maar te kunnen ontslaan. Een werkgever moet bovendien reële pogingen hebben ondernomen om het arbeidsconflict of de verstoorde arbeidsverhouding op te lossen. Voor het oplossen van een arbeidsconflict is een mediatointraject vaak de aangewezen weg.

Rechten werknemer bij arbeidsconflict

Een werkgever kan dus niet zo maar tot ontslag overgaan als sprake is van een arbeidsconflict. En als het al tot ontslag komt heeft een werknemer in beginsel recht op de transitievergoeding. Indien de werkgever heeft aangestuurd op een arbeidsconflict en zich daarbij ernstig verwijtbaar heeft gedragen kan er bovendien aanleiding zijn voor een aanvullende vergoeding (de billijke vergoeding).

Voor een werknemer is het moeilijk manoeuvreren in een arbeidsconflict. Kunt u zich ziek melden en wat zijn de gevolgen daarvan? Moet u meewerken aan een mediationtraject? Moet u gehoor geven aan een oproep van uw werkgever voor een gesprek en mag u zich daarbij laten bijstaan?

Het is in zulke situaties van belang om de juiste stappen te zetten. Wij kunnen ons voorstellen dat u daarbij behoefte heeft aan begeleiding. Het kan geen kwaad om u in een vroegtijdig stadium al te laten informeren over uw situatie. Wij bieden u een vrijblijvend en gratis eerste spreekuur met juridisch advies bij een arbeidsconflict. Vraag hier een vrijblijvend gesprek aan.

Vervolgens kunnen wij, afhankelijk van uw situatie en uw wensen, bepalen welke stappen u kunt zetten en wat wij daarbij voor u kunnen betekenen.

Referenties

4/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft mij in de persoon van Herman Eillert geadviseerd in het vertrektraject dat ik vanwege reorganisatie met mijn voormalig werkgever (een gemeente) doorliep. De adviezen waren to the point met aandacht voor mijn persoonlijke situatie en karakter, de contacten waren intensief en verliepen altijd ongedwongen, bijna vriendschappelijk. Op de momenten dat het nodig was voelde ik mij echt gesteund in de contacten met mijn werkgever. En, niet onbelangrijk: Ik ben tevreden met de uitkomt van het proces.”
4/5
“Tijdens een arbeidsconflict dat enkele maanden heeft geduurd, heb ik Stefan van Lammeren ervaren als een competente, rustige en doelgerichte advocaat. Daarnaast is Stefan een prettige persoon in de omgang die altijd alle tijd nam om zaken af te stemmen, ook buiten kantooruren. Dit heb ik zeer op prijs heb gesteld. De uiteindelijke uitkomst van het geschil (toekenning van een passende ontslagvergoeding door de kantonrechter) heeft er mede aan bijgedragen dat ik zeer tevreden ben over dit kantoor.”
5/5
“Ik heb met Stefan van Lammeren samengewerkt in een arbeidsrechtelijke procedure. Stefan heeft zich daarin steeds heel dienstverlenend, betrouwbaar en deskundig opgesteld. Daarnaast beschikt hij over een scherpe pen. Ik kan Stefan van harte aanbevelen als advocaat binnen zijn deskundigheidsgebieden.”
5/5
“Met verschillende juridische zaken heeft Herman de OSG en mij bijgestaan op een prettige, persoonlijke, maar vooral professionele en realistische benadering van problemen. Daarbij maakte zijn materiedeskundigheid van o.a. arbeidsrecht, met daarbij een snelle en accurate respons voor mij het verschil: een vrijwel onmiddellijke reactie, geen afspraken op lange termijn. Zijn manier van optreden is duidelijk en rustig. Herman toont oprecht gemeende interesse in zijn cliënt en investeert veel tijd en energie om een goede werkrelatie op te bouwen, waardoor er een zeer prettige samenwerking ontstaat. Ik kan Herman van harte aanbevelen voor ondersteuning bij o.a. arbeidsrechtelijke zaken.”
5/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft de gemeente Montferland op uitstekende wijze en met grote inhoudelijke deskundigheid vertegenwoordigd in beroep en hoger beroep aangaande de Incidentele Aanvullende Uitkering 2011 met als resultaat een volledige toekenning van de aanvraag.”
4/5
“Ik ken Stefan van Lammeren al vele jaren en doe, namens Stichting Oosterwijs, met enige regelmaat en naar mijn volle tevredenheid een beroep op zijn ondersteuning. Stefan staat borg voor snelle, accurate en doeltreffende hulp bij zeer diverse problemen van juridische aard in het onderwijs. Als ik Stefan nodig heb, dan staat hij direct klaar. Hij denkt en werkt op uiterst plezierige en kritische wijze mee aan de oplossing van een probleem. Stefan heeft door de loop der jaren heen de nodige zaken tot een goed einde gebracht voor Oosterwijs. Zowel in de rechtszaal als daarbuiten. Ook voor (collegiale) consultatie heb ik Stefan leren kennen als een kritische en analytische ‘sparring-partner’.”