Loonvordering recht als werknemer

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin uw werkgever stopt met het betalen van uw salaris of minder salaris betaalt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als uw werkgever vindt dat u uw verplichtingen niet nakomt, indien de werkgever u heeft geschorst of als uw werkgever in financiële problemen geraakt.

In al die gevallen blijft het uitgangspunt dat uw werkgever het salaris moet blijven doorbetalen. Een werkgever die het salaris ten onrechte niet of te laat betaalt is – naast het niet-betaalde salaris – aan  de werknemer een boete (de wettelijke verhoging) verschuldigd. Die kan oplopen tot 50 % van het niet-betaalde salaris.

U kunt uw werkgever schriftelijk of per e-mail verzoeken om alsnog uw salaris te voldoen. Als dat niets uithaalt adviseren wij u om uw werkgever schriftelijk of per e-mail duidelijk te maken dat u bereid bent om uw werkzaamheden te verrichten met het verzoek om het salaris zo spoedig mogelijk alsnog te voldoen.

Wat kunnen wij voor u doen?
Wij gaan te werk volgens het volgende stappenplan:

  1. Wij kunnen u in een eerste gesprek kosteloos en vrijblijvend informeren over de vraag of uw werkgever een valide reden heeft om geen salaris te betalen en (als dat niet het geval is) over uw juridische mogelijkheden om salarisbetaling af te dwingen. U kunt contact met ons opnemen.
  2. Wij kunnen bij uw werkgever aandringen om zo spoedig mogelijk alsnog tot betalen over te gaan. Dat doen wij door middel van een sommatiebrief, waarbij een procedure in het vooruitzicht wordt gesteld voor het geval niet aan de sommatie wordt voldaan. Daarin zullen wij ook aangeven dat in een eventuele procedure de juridische kosten en de wettelijke verhoging gevorderd zullen worden. In veel gevallen gaat de werkgever dan alsnog over tot betaling.
  3. Indien zowel u als de werkgever een procedure willen voorkomen en bereid zijn om water bij de wijn te doen, kunnen wij u begeleiden in het gehele onderhandelingstraject tot en met de schriftelijke afspraken.
  4. Blijft betaling uit en is een schikking niet mogelijk dan kunnen wij een procedure voor u starten en betaling van het salaris vorderen. Aangezien u zonder salaris zit en u in beginsel belang zult hebben bij een snelle behandeling, kunnen wij dat in een kort geding doen. U zult dan snel (veelal binnen een maand) een uitspraak van de kantonrechter hebben. In die procedure zullen wij ook de wettelijke verhoging, de wettelijke rente en de gemaakte kosten van rechtsbijstand voor u vorderen.

Uiteraard houden wij bij al die stappen scherp voor u in de gaten dat de door u te maken kosten in een redelijke verhouding staan tot de hoogte van uw loonvordering.

Aarzel niet om contact op te nemen als u vragen heeft of graag een afspraak wilt maken voor een eerste vrijblijvend en kosteloos gesprek. Het onderhandelingstraject of een procedure kunnen wij u aanbieden tegen een vaste prijs op basis van een vooraf overeengekomen offerte.

Referenties

4/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft mij in de persoon van Herman Eillert geadviseerd in het vertrektraject dat ik vanwege reorganisatie met mijn voormalig werkgever (een gemeente) doorliep. De adviezen waren to the point met aandacht voor mijn persoonlijke situatie en karakter, de contacten waren intensief en verliepen altijd ongedwongen, bijna vriendschappelijk. Op de momenten dat het nodig was voelde ik mij echt gesteund in de contacten met mijn werkgever. En, niet onbelangrijk: Ik ben tevreden met de uitkomt van het proces.”
4/5
“Tijdens een arbeidsconflict dat enkele maanden heeft geduurd, heb ik Stefan van Lammeren ervaren als een competente, rustige en doelgerichte advocaat. Daarnaast is Stefan een prettige persoon in de omgang die altijd alle tijd nam om zaken af te stemmen, ook buiten kantooruren. Dit heb ik zeer op prijs heb gesteld. De uiteindelijke uitkomst van het geschil (toekenning van een passende ontslagvergoeding door de kantonrechter) heeft er mede aan bijgedragen dat ik zeer tevreden ben over dit kantoor.”
5/5
“Ik heb met Stefan van Lammeren samengewerkt in een arbeidsrechtelijke procedure. Stefan heeft zich daarin steeds heel dienstverlenend, betrouwbaar en deskundig opgesteld. Daarnaast beschikt hij over een scherpe pen. Ik kan Stefan van harte aanbevelen als advocaat binnen zijn deskundigheidsgebieden.”
5/5
“Met verschillende juridische zaken heeft Herman de OSG en mij bijgestaan op een prettige, persoonlijke, maar vooral professionele en realistische benadering van problemen. Daarbij maakte zijn materiedeskundigheid van o.a. arbeidsrecht, met daarbij een snelle en accurate respons voor mij het verschil: een vrijwel onmiddellijke reactie, geen afspraken op lange termijn. Zijn manier van optreden is duidelijk en rustig. Herman toont oprecht gemeende interesse in zijn cliënt en investeert veel tijd en energie om een goede werkrelatie op te bouwen, waardoor er een zeer prettige samenwerking ontstaat. Ik kan Herman van harte aanbevelen voor ondersteuning bij o.a. arbeidsrechtelijke zaken.”
5/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft de gemeente Montferland op uitstekende wijze en met grote inhoudelijke deskundigheid vertegenwoordigd in beroep en hoger beroep aangaande de Incidentele Aanvullende Uitkering 2011 met als resultaat een volledige toekenning van de aanvraag.”
4/5
“Ik ken Stefan van Lammeren al vele jaren en doe, namens Stichting Oosterwijs, met enige regelmaat en naar mijn volle tevredenheid een beroep op zijn ondersteuning. Stefan staat borg voor snelle, accurate en doeltreffende hulp bij zeer diverse problemen van juridische aard in het onderwijs. Als ik Stefan nodig heb, dan staat hij direct klaar. Hij denkt en werkt op uiterst plezierige en kritische wijze mee aan de oplossing van een probleem. Stefan heeft door de loop der jaren heen de nodige zaken tot een goed einde gebracht voor Oosterwijs. Zowel in de rechtszaal als daarbuiten. Ook voor (collegiale) consultatie heb ik Stefan leren kennen als een kritische en analytische ‘sparring-partner’.”

Onze advocaten zijn lid van de volgende verenigingen

Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
Nederlandse orde van advocaten (NOvA)
Vereniging voor Arbeidsrecht