Vragen omtrent onderwijsrecht? Stel ze aan onze advocaten

Vraag gratis spreekuur aan

Onderwijsrecht advocaten

Het onderwijsrecht lijkt een verzameling van diverse rechtsgebieden, zoals het arbeidsrecht, bestuursrecht en ondernemingsrecht. Een reguliere toepassing van deze rechtsgebieden doet echter geen recht aan de bijzondere bepalingen uit de talrijke onderwijswetten en cao’s.

Specialisten in het onderwijsrecht

Wij kennen die specifieke wet- en regelgeving en het onderwijsveld. Onze cliënten zijn zowel in het openbaar als in het bijzonder onderwijs actief en bovendien in de verschillende onderwijssectoren (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, BVE etc.).

Wij ondersteunen onderwijsinstellingen, werknemers, medezeggenschapsorganen en overheden onder meer bij de volgende onderwerpen:

 • individuele ontslagtrajecten;
 • het voeren van Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) met de vakcentrales en het opstellen van een sociaal plan;
 • aangelegenheden met betrekking tot het participatiefonds/vervangingsfonds;
 • bekostigingsgeschillen;
 • de ontvlechting en oprichting van samenwerkingsverbanden (passend onderwijs);
 • geschillen in het kader van de Wet Medezeggenschap Onderwijs;
 • organisatorische vraagstukken, zoals de scheiding van bestuur en toezicht (Wet Goed Onderwijs Goed Bestuur) en andere governance vraagstukken;
 • toelating, verwijdering en schorsing van leerlingen;
 • klachtenprocedures;
 • geschillen over examens.

Contact opnemen

  Referenties

  4/5
  “Eillert & van Lammeren Advocaten heeft mij in de persoon van Herman Eillert geadviseerd in het vertrektraject dat ik vanwege reorganisatie met mijn voormalig werkgever (een gemeente) doorliep. De adviezen waren to the point met aandacht voor mijn persoonlijke situatie en karakter, de contacten waren intensief en verliepen altijd ongedwongen, bijna vriendschappelijk. Op de momenten dat het nodig was voelde ik mij echt gesteund in de contacten met mijn werkgever. En, niet onbelangrijk: Ik ben tevreden met de uitkomt van het proces.”
  4/5
  “Tijdens een arbeidsconflict dat enkele maanden heeft geduurd, heb ik Stefan van Lammeren ervaren als een competente, rustige en doelgerichte advocaat. Daarnaast is Stefan een prettige persoon in de omgang die altijd alle tijd nam om zaken af te stemmen, ook buiten kantooruren. Dit heb ik zeer op prijs heb gesteld. De uiteindelijke uitkomst van het geschil (toekenning van een passende ontslagvergoeding door de kantonrechter) heeft er mede aan bijgedragen dat ik zeer tevreden ben over dit kantoor.”
  5/5
  “Ik heb met Stefan van Lammeren samengewerkt in een arbeidsrechtelijke procedure. Stefan heeft zich daarin steeds heel dienstverlenend, betrouwbaar en deskundig opgesteld. Daarnaast beschikt hij over een scherpe pen. Ik kan Stefan van harte aanbevelen als advocaat binnen zijn deskundigheidsgebieden.”
  5/5
  “Met verschillende juridische zaken heeft Herman de OSG en mij bijgestaan op een prettige, persoonlijke, maar vooral professionele en realistische benadering van problemen. Daarbij maakte zijn materiedeskundigheid van o.a. arbeidsrecht, met daarbij een snelle en accurate respons voor mij het verschil: een vrijwel onmiddellijke reactie, geen afspraken op lange termijn. Zijn manier van optreden is duidelijk en rustig. Herman toont oprecht gemeende interesse in zijn cliënt en investeert veel tijd en energie om een goede werkrelatie op te bouwen, waardoor er een zeer prettige samenwerking ontstaat. Ik kan Herman van harte aanbevelen voor ondersteuning bij o.a. arbeidsrechtelijke zaken.”
  5/5
  “Eillert & van Lammeren Advocaten heeft de gemeente Montferland op uitstekende wijze en met grote inhoudelijke deskundigheid vertegenwoordigd in beroep en hoger beroep aangaande de Incidentele Aanvullende Uitkering 2011 met als resultaat een volledige toekenning van de aanvraag.”
  4/5
  “Ik ken Stefan van Lammeren al vele jaren en doe, namens Stichting Oosterwijs, met enige regelmaat en naar mijn volle tevredenheid een beroep op zijn ondersteuning. Stefan staat borg voor snelle, accurate en doeltreffende hulp bij zeer diverse problemen van juridische aard in het onderwijs. Als ik Stefan nodig heb, dan staat hij direct klaar. Hij denkt en werkt op uiterst plezierige en kritische wijze mee aan de oplossing van een probleem. Stefan heeft door de loop der jaren heen de nodige zaken tot een goed einde gebracht voor Oosterwijs. Zowel in de rechtszaal als daarbuiten. Ook voor (collegiale) consultatie heb ik Stefan leren kennen als een kritische en analytische ‘sparring-partner’.”

  Onze advocaten zijn lid van de volgende verenigingen

  Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
  Nederlandse orde van advocaten (NOvA)
  Vereniging voor Arbeidsrecht