Juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst

Vraag gratis spreekuur aan

Bent u op zoek naar Juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst? In het merendeel van de ontslagsituaties wordt geen procedure bij de rechter gevoerd. Een werkgever wil de onzekerheid en de kosten van een juridische procedure vaak liever vermijden. De werknemer wil soms niet in dienst blijven bij de werkgever. De vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst kan dan een uitweg bieden om in onderling overleg de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Het gaat dan alleen nog om de voorwaarden waaronder. Vaak doet de werkgever daartoe een voorstel.

Belangrijke voorwaarden bij een vaststellingsovereenkomst

Het is in ieder geval van belang dat de vaststellingsovereenkomst zo wordt vormgegeven dat het recht op een WW-uitkering (en een eventuele bovenwettelijke uitkering) veilig wordt gesteld. Ook moet de opzegtermijn in acht worden genomen omdat u anders het risico loopt dat uw uitkering later ingaat. Daarnaast is de ontslagvergoeding vaak het onderwerp van onderhandeling. In verreweg de meeste gevallen heeft de werknemer in ieder geval recht op de wettelijke transitievergoeding. Maar vaak is er ruimte om een hoger bedrag af te spreken. Dat geldt zeker als er geen grond is voor het door de werkgever gewenste ontslag. Desgewenst kunnen in de vaststellingsovereenkomst ook vaak nog afspraken gemaakt over (de opheffing van) het relatie- of concurrentiebeding, vrijstelling van werkzaamheden, de uitbetaling van vakantiedagen, de leaseauto etc.

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?


Omdat werkgevers vaak meer ervaring hebben met onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst kan het voor de werknemer voordelig zijn om niet zelf te onderhandelen maar in een vroegtijdig stadium een advocaat in te schakelen. Wij zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht en ervaren in het voeren van onderhandelingen. Dat leidt bijna altijd tot een hogere vergoeding of een in ander opzicht beter onderhandelingsresultaat. Wij bieden een gunstig tarief waarbij onze kosten gemaximeerd zijn op basis van een vooraf overeengekomen offerte. Bovendien maken wij de vergoeding van de advocaatkosten onderdeel van de onderhandelingen. Onze ervaring is dat die kosten vrijwel altijd volledig door de werkgever worden vergoed in het kader van de vaststellingsovereenkomst. Zodoende behaalt u een optimaal resultaat.

Indien u contact met ons opneemt kunnen wij u in een eerste gesprek (bij ons op kantoor of telefonisch) kosteloos en vrijblijvend informeren over de mogelijkheden.

Referenties

4/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft mij in de persoon van Herman Eillert geadviseerd in het vertrektraject dat ik vanwege reorganisatie met mijn voormalig werkgever (een gemeente) doorliep. De adviezen waren to the point met aandacht voor mijn persoonlijke situatie en karakter, de contacten waren intensief en verliepen altijd ongedwongen, bijna vriendschappelijk. Op de momenten dat het nodig was voelde ik mij echt gesteund in de contacten met mijn werkgever. En, niet onbelangrijk: Ik ben tevreden met de uitkomt van het proces.”
4/5
“Tijdens een arbeidsconflict dat enkele maanden heeft geduurd, heb ik Stefan van Lammeren ervaren als een competente, rustige en doelgerichte advocaat. Daarnaast is Stefan een prettige persoon in de omgang die altijd alle tijd nam om zaken af te stemmen, ook buiten kantooruren. Dit heb ik zeer op prijs heb gesteld. De uiteindelijke uitkomst van het geschil (toekenning van een passende ontslagvergoeding door de kantonrechter) heeft er mede aan bijgedragen dat ik zeer tevreden ben over dit kantoor.”
5/5
“Ik heb met Stefan van Lammeren samengewerkt in een arbeidsrechtelijke procedure. Stefan heeft zich daarin steeds heel dienstverlenend, betrouwbaar en deskundig opgesteld. Daarnaast beschikt hij over een scherpe pen. Ik kan Stefan van harte aanbevelen als advocaat binnen zijn deskundigheidsgebieden.”
5/5
“Met verschillende juridische zaken heeft Herman de OSG en mij bijgestaan op een prettige, persoonlijke, maar vooral professionele en realistische benadering van problemen. Daarbij maakte zijn materiedeskundigheid van o.a. arbeidsrecht, met daarbij een snelle en accurate respons voor mij het verschil: een vrijwel onmiddellijke reactie, geen afspraken op lange termijn. Zijn manier van optreden is duidelijk en rustig. Herman toont oprecht gemeende interesse in zijn cliënt en investeert veel tijd en energie om een goede werkrelatie op te bouwen, waardoor er een zeer prettige samenwerking ontstaat. Ik kan Herman van harte aanbevelen voor ondersteuning bij o.a. arbeidsrechtelijke zaken.”
5/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft de gemeente Montferland op uitstekende wijze en met grote inhoudelijke deskundigheid vertegenwoordigd in beroep en hoger beroep aangaande de Incidentele Aanvullende Uitkering 2011 met als resultaat een volledige toekenning van de aanvraag.”
4/5
“Ik ken Stefan van Lammeren al vele jaren en doe, namens Stichting Oosterwijs, met enige regelmaat en naar mijn volle tevredenheid een beroep op zijn ondersteuning. Stefan staat borg voor snelle, accurate en doeltreffende hulp bij zeer diverse problemen van juridische aard in het onderwijs. Als ik Stefan nodig heb, dan staat hij direct klaar. Hij denkt en werkt op uiterst plezierige en kritische wijze mee aan de oplossing van een probleem. Stefan heeft door de loop der jaren heen de nodige zaken tot een goed einde gebracht voor Oosterwijs. Zowel in de rechtszaal als daarbuiten. Ook voor (collegiale) consultatie heb ik Stefan leren kennen als een kritische en analytische ‘sparring-partner’.”

Onze advocaten zijn lid van de volgende verenigingen

Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
Nederlandse orde van advocaten (NOvA)
Vereniging voor Arbeidsrecht