Advies van een advocaat over uw transitievergoeding als werknemer

Vraag gratis spreekuur aan

Uw rechten als ontslagen werknemer

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft een werknemer die wordt ontslagen in beginsel recht op een ontslagvergoeding, namelijk de transitievergoeding. Voorwaarde is wel dat het dienstverband bij de werkgever minimaal 24 maanden heeft geduurd. Bovendien mag het ontslag niet het gevolg zijn van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de hoogte van het salaris, de lengte van het dienstverband en de leeftijd van de werknemer. Wij kunnen deze berekening voor u maken. Indien het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever kan een extra vergoeding (de zogenaamde billijke vergoeding) aan de werknemer worden toegekend.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een transitievergoeding en/of wilt u een indicatie van de hoogte: neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek. Dit kan zowel telefonisch als bij ons op kantoor in Enschede.

 

De procedure bij een ontslag

Als een werkgever tot ontslag van een werknemer wil komen wordt meestal eerst een voorstel gedaan om in onderling overleg via een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst te beëindigen. In de onderhandelingen over de voorwaarden van ontslag vormt de transitievergoeding vaak het uitgangspunt. Vaak is er echter ruimte om in onderhandelingen op een hoger bedrag uit te komen en vormt de transitievergoeding ‘de ondergrens’. Met uitzondering van situaties van ernstige verwijtbaarheid van de werknemer, is de werkgever die transitievergoeding namelijk ook verschuldigd als het ontslag volgt na een inhoudelijk ontslagtraject bij het UWV of bij de kantonrechter. Ter voorkoming van een onzekere afloop van een ontslagprocedure bij het UWV of de kantonrechter en de tijd en kosten die een procedure met zich meebrengen, is de werkgever soms bereid om een hogere vergoeding af te spreken. Dat geldt zeker als er geen grond is voor het door de werkgever gewenste ontslag.

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

  • Wij kunnen een nauwkeurige berekening maken van de transitievergoeding waarop u aanspraak kunt maken.
  • Indien uw werkgever de verschuldigde transitievergoeding niet betaalt, kunnen wij u bijstaan in het traject om deze alsnog betaald te krijgen. Daarbij zullen wij proberen de kosten die dat met zich meebrengt op de werkgever te verhalen.
  • Wij kunnen voor u beoordelen of er een juridische grond is voor uw ontslag.
  • Wij kunnen u bijstaan in het onderhandelingstraject over de vaststellingsovereenkomst:

Wilt u van onze diensten gebruik maken? Neem dan contact met ons op. Dan kunnen wij u in een eerste gesprek (bij ons op kantoor of telefonisch) kosteloos en vrijblijvend informeren over de mogelijkheden.

Referenties

4/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft mij in de persoon van Herman Eillert geadviseerd in het vertrektraject dat ik vanwege reorganisatie met mijn voormalig werkgever (een gemeente) doorliep. De adviezen waren to the point met aandacht voor mijn persoonlijke situatie en karakter, de contacten waren intensief en verliepen altijd ongedwongen, bijna vriendschappelijk. Op de momenten dat het nodig was voelde ik mij echt gesteund in de contacten met mijn werkgever. En, niet onbelangrijk: Ik ben tevreden met de uitkomt van het proces.”
4/5
“Tijdens een arbeidsconflict dat enkele maanden heeft geduurd, heb ik Stefan van Lammeren ervaren als een competente, rustige en doelgerichte advocaat. Daarnaast is Stefan een prettige persoon in de omgang die altijd alle tijd nam om zaken af te stemmen, ook buiten kantooruren. Dit heb ik zeer op prijs heb gesteld. De uiteindelijke uitkomst van het geschil (toekenning van een passende ontslagvergoeding door de kantonrechter) heeft er mede aan bijgedragen dat ik zeer tevreden ben over dit kantoor.”
5/5
“Ik heb met Stefan van Lammeren samengewerkt in een arbeidsrechtelijke procedure. Stefan heeft zich daarin steeds heel dienstverlenend, betrouwbaar en deskundig opgesteld. Daarnaast beschikt hij over een scherpe pen. Ik kan Stefan van harte aanbevelen als advocaat binnen zijn deskundigheidsgebieden.”
5/5
“Met verschillende juridische zaken heeft Herman de OSG en mij bijgestaan op een prettige, persoonlijke, maar vooral professionele en realistische benadering van problemen. Daarbij maakte zijn materiedeskundigheid van o.a. arbeidsrecht, met daarbij een snelle en accurate respons voor mij het verschil: een vrijwel onmiddellijke reactie, geen afspraken op lange termijn. Zijn manier van optreden is duidelijk en rustig. Herman toont oprecht gemeende interesse in zijn cliënt en investeert veel tijd en energie om een goede werkrelatie op te bouwen, waardoor er een zeer prettige samenwerking ontstaat. Ik kan Herman van harte aanbevelen voor ondersteuning bij o.a. arbeidsrechtelijke zaken.”
5/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft de gemeente Montferland op uitstekende wijze en met grote inhoudelijke deskundigheid vertegenwoordigd in beroep en hoger beroep aangaande de Incidentele Aanvullende Uitkering 2011 met als resultaat een volledige toekenning van de aanvraag.”
4/5
“Ik ken Stefan van Lammeren al vele jaren en doe, namens Stichting Oosterwijs, met enige regelmaat en naar mijn volle tevredenheid een beroep op zijn ondersteuning. Stefan staat borg voor snelle, accurate en doeltreffende hulp bij zeer diverse problemen van juridische aard in het onderwijs. Als ik Stefan nodig heb, dan staat hij direct klaar. Hij denkt en werkt op uiterst plezierige en kritische wijze mee aan de oplossing van een probleem. Stefan heeft door de loop der jaren heen de nodige zaken tot een goed einde gebracht voor Oosterwijs. Zowel in de rechtszaal als daarbuiten. Ook voor (collegiale) consultatie heb ik Stefan leren kennen als een kritische en analytische ‘sparring-partner’.”