Uw rechten en plichten bij een (dreigend) ontslag

Vraag gratis spreekuur aan

In Nederland kan een werkgever niet zo maar een werknemer ontslaan. Het ontslagrecht brengt met zich mee dat de werkgever een goede reden moet hebben voor ontslag. Tenzij er sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet of van een opzegging tijdens de proeftijd, kan de werkgever niet met een enkele brief tot ontslag overgaan. De werkgever zal eerst een ontslagprocedure moeten starten bij het UWV of bij de kantonrechter. Bij ontslag wegens reorganisatie of wegens langdurige ziekte moet de werkgever het UWV om toestemming vragen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Bij alle andere ontslaggronden (bijvoorbeeld disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie) moet de werkgever de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Als de werkgever een verzoek aan het UWV stuurt of een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter indient, krijgt u daar schriftelijk bericht van. U krijgt ook de kans om zich te verweren tegen het verzoek van de werkgever. In dat geval is het zaak om snel juridisch advies in te winnen door iemand die de procedures goed kent. Vaak wordt bij een ontslagaanzegging door de werkgever geprobeerd tot een beëindigingsregeling te komen door middel van een vaststellingsovereenkomst. Dit om een inhoudelijke ontslagprocedure te voorkomen. Ook in dat geval adviseren wij u om zich te laten bijstaan door een specialist die kan beoordelen of er grond is voor ontslag en die u kan bijstaan in een eventueel onderhandelingstraject.

 

Neem contact op met onze ontslagspecialisten

Of er nu sprake is van een inhoudelijke ontslagprocedure of van een onderhandelingstraject over een vaststellingsovereenkomst, onze advocaten zijn specialisten in het ontslagrecht en staan u graag met raad en daad bij. U kunt contact met ons opnemen voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek (bij ons op kantoor in Enschede of telefonisch).

Referenties

4/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft mij in de persoon van Herman Eillert geadviseerd in het vertrektraject dat ik vanwege reorganisatie met mijn voormalig werkgever (een gemeente) doorliep. De adviezen waren to the point met aandacht voor mijn persoonlijke situatie en karakter, de contacten waren intensief en verliepen altijd ongedwongen, bijna vriendschappelijk. Op de momenten dat het nodig was voelde ik mij echt gesteund in de contacten met mijn werkgever. En, niet onbelangrijk: Ik ben tevreden met de uitkomt van het proces.”
4/5
“Tijdens een arbeidsconflict dat enkele maanden heeft geduurd, heb ik Stefan van Lammeren ervaren als een competente, rustige en doelgerichte advocaat. Daarnaast is Stefan een prettige persoon in de omgang die altijd alle tijd nam om zaken af te stemmen, ook buiten kantooruren. Dit heb ik zeer op prijs heb gesteld. De uiteindelijke uitkomst van het geschil (toekenning van een passende ontslagvergoeding door de kantonrechter) heeft er mede aan bijgedragen dat ik zeer tevreden ben over dit kantoor.”
5/5
“Ik heb met Stefan van Lammeren samengewerkt in een arbeidsrechtelijke procedure. Stefan heeft zich daarin steeds heel dienstverlenend, betrouwbaar en deskundig opgesteld. Daarnaast beschikt hij over een scherpe pen. Ik kan Stefan van harte aanbevelen als advocaat binnen zijn deskundigheidsgebieden.”
5/5
“Met verschillende juridische zaken heeft Herman de OSG en mij bijgestaan op een prettige, persoonlijke, maar vooral professionele en realistische benadering van problemen. Daarbij maakte zijn materiedeskundigheid van o.a. arbeidsrecht, met daarbij een snelle en accurate respons voor mij het verschil: een vrijwel onmiddellijke reactie, geen afspraken op lange termijn. Zijn manier van optreden is duidelijk en rustig. Herman toont oprecht gemeende interesse in zijn cliënt en investeert veel tijd en energie om een goede werkrelatie op te bouwen, waardoor er een zeer prettige samenwerking ontstaat. Ik kan Herman van harte aanbevelen voor ondersteuning bij o.a. arbeidsrechtelijke zaken.”
5/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft de gemeente Montferland op uitstekende wijze en met grote inhoudelijke deskundigheid vertegenwoordigd in beroep en hoger beroep aangaande de Incidentele Aanvullende Uitkering 2011 met als resultaat een volledige toekenning van de aanvraag.”
4/5
“Ik ken Stefan van Lammeren al vele jaren en doe, namens Stichting Oosterwijs, met enige regelmaat en naar mijn volle tevredenheid een beroep op zijn ondersteuning. Stefan staat borg voor snelle, accurate en doeltreffende hulp bij zeer diverse problemen van juridische aard in het onderwijs. Als ik Stefan nodig heb, dan staat hij direct klaar. Hij denkt en werkt op uiterst plezierige en kritische wijze mee aan de oplossing van een probleem. Stefan heeft door de loop der jaren heen de nodige zaken tot een goed einde gebracht voor Oosterwijs. Zowel in de rechtszaal als daarbuiten. Ook voor (collegiale) consultatie heb ik Stefan leren kennen als een kritische en analytische ‘sparring-partner’.”

Onze advocaten zijn lid van de volgende verenigingen

Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
Nederlandse orde van advocaten (NOvA)
Vereniging voor Arbeidsrecht