Verstoorde arbeidsrelatie

Vraag gratis spreekuur aan
Er zijn situaties denkbaar waarin de werkgever en de werknemer niet meer door één deur kunnen. De arbeidsverhouding kan om uiteenlopende redenen verstoord raken. Dat kan bijvoorbeeld na een negatieve beoordeling. Er kan ook, zonder dat er een directe aanleiding is, sprake zijn van botsende karakters.
Dit kan een dusdanig verstorend effect hebben dat een vruchtbare voortzetting van de arbeidsovereenkomst onmogelijk wordt. De wetgever heeft dit onderkend. Na invoering van de Wet Werk en Zekerheid is de verstoorde arbeidsrelatie expliciet opgenomen als grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Dat betekent niet dat de werkgever na een hoogoplopende ruzie meteen tot ontslag kan overgaan. Het moet gaan om een dusdanige verstoorde arbeidsverhouding dat van de werkgever niet meer kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Daarbij is het aan de werkgever om te onderbouwen dat:

  • er daadwerkelijk sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding;
  • dat die verstoorde arbeidsverhouding een zinvolle voortzetting van de arbeidsovereenkomst onmogelijk maakt; en
  • dat het niet mogelijk is gebleken om de arbeidsverhouding te herstellen.

De werkgever zal de verstoorde relatie goed moeten documenteren en duidelijk moeten kunnen maken dat er pogingen zijn ondernomen om de arbeidsrelatie te herstellen (bijvoorbeeld door middel van mediation) en dat die pogingen niet hebben geholpen. Ook zal duidelijk moeten worden gemaakt waarom overplaatsing naar een andere afdeling geen oplossing is. Soms kunnen die pogingen effect hebben en tot een oplossing van het conflict leiden zonder dat ontslag nodig is.

Voor een werkgever is het soms lastig manoeuvreren. In situaties van een verstoorde arbeidsrelatie is het van belang om bijtijds de juiste stappen te zetten. De advocaten van Eillert & Van Lammeren Advocaten treden dan ook vaak op als sparringpartner van de werkgever, waardoor met enkele contacten de juiste koers gevolgd kan worden. Dat werkt preventief en kostenbesparend.

Indien u contact met ons opneemt kunnen wij u in een eerste gesprek (bij ons op kantoor of telefonisch) kosteloos en vrijblijvend informeren over de mogelijkheden.

Referenties

4/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft mij in de persoon van Herman Eillert geadviseerd in het vertrektraject dat ik vanwege reorganisatie met mijn voormalig werkgever (een gemeente) doorliep. De adviezen waren to the point met aandacht voor mijn persoonlijke situatie en karakter, de contacten waren intensief en verliepen altijd ongedwongen, bijna vriendschappelijk. Op de momenten dat het nodig was voelde ik mij echt gesteund in de contacten met mijn werkgever. En, niet onbelangrijk: Ik ben tevreden met de uitkomt van het proces.”
4/5
“Tijdens een arbeidsconflict dat enkele maanden heeft geduurd, heb ik Stefan van Lammeren ervaren als een competente, rustige en doelgerichte advocaat. Daarnaast is Stefan een prettige persoon in de omgang die altijd alle tijd nam om zaken af te stemmen, ook buiten kantooruren. Dit heb ik zeer op prijs heb gesteld. De uiteindelijke uitkomst van het geschil (toekenning van een passende ontslagvergoeding door de kantonrechter) heeft er mede aan bijgedragen dat ik zeer tevreden ben over dit kantoor.”
5/5
“Ik heb met Stefan van Lammeren samengewerkt in een arbeidsrechtelijke procedure. Stefan heeft zich daarin steeds heel dienstverlenend, betrouwbaar en deskundig opgesteld. Daarnaast beschikt hij over een scherpe pen. Ik kan Stefan van harte aanbevelen als advocaat binnen zijn deskundigheidsgebieden.”
5/5
“Met verschillende juridische zaken heeft Herman de OSG en mij bijgestaan op een prettige, persoonlijke, maar vooral professionele en realistische benadering van problemen. Daarbij maakte zijn materiedeskundigheid van o.a. arbeidsrecht, met daarbij een snelle en accurate respons voor mij het verschil: een vrijwel onmiddellijke reactie, geen afspraken op lange termijn. Zijn manier van optreden is duidelijk en rustig. Herman toont oprecht gemeende interesse in zijn cliënt en investeert veel tijd en energie om een goede werkrelatie op te bouwen, waardoor er een zeer prettige samenwerking ontstaat. Ik kan Herman van harte aanbevelen voor ondersteuning bij o.a. arbeidsrechtelijke zaken.”
5/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft de gemeente Montferland op uitstekende wijze en met grote inhoudelijke deskundigheid vertegenwoordigd in beroep en hoger beroep aangaande de Incidentele Aanvullende Uitkering 2011 met als resultaat een volledige toekenning van de aanvraag.”
4/5
“Ik ken Stefan van Lammeren al vele jaren en doe, namens Stichting Oosterwijs, met enige regelmaat en naar mijn volle tevredenheid een beroep op zijn ondersteuning. Stefan staat borg voor snelle, accurate en doeltreffende hulp bij zeer diverse problemen van juridische aard in het onderwijs. Als ik Stefan nodig heb, dan staat hij direct klaar. Hij denkt en werkt op uiterst plezierige en kritische wijze mee aan de oplossing van een probleem. Stefan heeft door de loop der jaren heen de nodige zaken tot een goed einde gebracht voor Oosterwijs. Zowel in de rechtszaal als daarbuiten. Ook voor (collegiale) consultatie heb ik Stefan leren kennen als een kritische en analytische ‘sparring-partner’.”

Onze advocaten zijn lid van de volgende verenigingen

Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
Nederlandse orde van advocaten (NOvA)
Vereniging voor Arbeidsrecht