Herman Eillert

Herman Eillert

Advocaat sinds 2006 · Specialisme: Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Onderwijsrecht.

Herman Eillert studeerde Europees en Internationaal recht en Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Herman is sinds 2006 werkzaam als advocaat en heeft zich toegelegd op het arbeidsrecht en onderwijsrecht.

Herman staat werkgevers en werknemers bij, zowel in het bedrijfsleven als in het publieke domein. Of het nu gaat om ontslag, een non-concurrentiebeding, medezeggenschap of een vaststellingsovereenkomst,  Herman heeft ruime ervaring in het adviseren, onderhandelen en procederen op de verschillende terreinen van het arbeidsrecht. Naast het behandelen van de meer gangbare arbeidsrechtelijke zaken, begeleidt Herman trajecten van gemeenten en uitvoeringsorganisaties op het terrein van de Wet sociale Werkvoorziening en de Participatiewet en de daarbij behorende arbeidsverhoudingen. Een pragmatische aanpak staat altijd voorop. Dat is vanuit de overtuiging dat je meerwaarde als advocaat is gelegen in hoe snel en hoe duurzaam je het voorliggende probleem oplost.

Opleidingen

 • Europees en Internationaal Recht, Rijksuniversiteit Groningen (2004)
 • Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Groningen (2005)
 • Postacademisch: Groninger Leergang Arbeidsrecht (2015)

Lidmaatschappen

 • Lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
 • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)

Nevenfuncties

 • Voorzitter bestuur Enschedese Schoolvereniging
 • Voorzitter bezwarenadviescommissie College voor Promoties Universiteit Twente
 • Lid bezwarenadviescommissie gemeente Enschede

Herman Eillert heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied Arbeidsrecht geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied

Stefan van Lammeren

Stefan van Lammeren

Advocaat sinds 2003 · Specialisme: Arbeidsverhoudingen en medezeggenschap in het onderwijs.

Stefan van Lammeren studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Leiden. Van 2003 tot 2009 was hij als advocaat werkzaam bij een groot advocatenkantoor in het oosten van het land.

In 2009 volgde een overstap naar een landelijk administratie- en advieskantoor voor onderwijsinstellingen. Daar heeft Stefan zijn affiniteit met het onderwijsrecht verder ontwikkeld. Specialist in arbeidsverhoudingen en medezeggenschap in het onderwijs. Naast zijn voornoemde werkzaamheden heeft Stefan college gegeven aan Saxion Hogescholen te Enschede.

Opleidingen

 • Nederlands Recht, Universiteit Leiden (2003)
 • Postacademisch: Groninger Leergang Arbeidsrecht (2015)

Lidmaatschappen

 • Lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)

Stefan van Lammeren heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied Arbeidsrecht geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.