Bevraag onze advocaten over ziekte en arbeidsongeschiktheid

Vraag gratis spreekuur aan

Ziekte / arbeidsongeschiktheid recht als werknemer

Indien u ziek wordt brengt dat een aantal rechten en verplichtingen met zich mee. Uitgangspunt is dat u vanaf de eerste dag van ziekte gedurende een periode van 2 jaar recht hebt op doorbetaling van minimaal 70% van uw salaris. Afhankelijk van afspraken in de arbeidsovereenkomst en/of een toepasselijke cao kan dat meer zijn. Na 2 jaar ziekte stopt in beginsel de verplichting van de werkgever om uw salaris door te betalen. Als u na 2 jaar nog altijd ziek bent kunt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering (de WIA-uitkering) aanvragen bij het UWV.

Verplichtingen als werknemer

Tegenover het recht op loondoorbetaling staan ook verplichtingen op een zieke werknemer. Zo moet u meewerken aan controlevoorschriften van de werkgever, zich op de juiste wijze ziek melden en gehoor geven aan een oproep van de bedrijfsarts. In eerste instantie is het aan de bedrijfsarts om te beoordelen of u wel of niet ziek bent. Als u zich niet in het oordeel van de bedrijfsarts kunt vinden kunt u een deskundigenoordeel (de zogenaamde ‘second opinion’) aanvragen aan het UWV. Daarnaast moet u zich (net als uw werkgever) inspannen om weer terug te keren op het werk (het re-integratietraject). Het re-integratietraject is in eerste instantie gericht op terugkeer in de eigen functie of in een passende functie bij de eigen werkgever (re-integratie in het eerste spoor). Als dat niet haalbaar blijkt zullen de inspanningen worden gericht op een functie bij een andere werkgever (re-integratie in het tweede spoor).

 

Arbeidsverhouding onder druk

Tijdens ziekte komt de arbeidsverhouding soms onder druk te staan. Zo kan de werkgever een ziekmelding niet accepteren en het loon stopzetten. Het komt ook voor dat de werkgever de re-integratie niet serieus neemt en zich niet inspant om u weer te laten terugkeren in uw eigen functie of in een andere passende functie. Dat kan ook leiden tot een arbeidsconflict. Het is van belang dat u in zulke situaties snel advies inwint. Wij informeren u in een eerste gesprek vrijblijvend en kosteloos over uw rechten en verplichtingen zodat u de juiste beslissingen kunt nemen. Vraag hier een vrijblijvend gesprek aan.

Tijdens de eerste twee jaren van ziekte geldt een opzegverbod. Dat wil zeggen dat de werkgever de arbeidsovereenkomst in die periode niet mag opzeggen. Dat is alleen anders als er een dringende reden is voor ontslag op staande voet. Na 2 jaar vervalt dat opzegverbod en kan de ziekte juist een grond zijn voor opzegging van de arbeidsovereenkomst. Uw werkgever moet wel eerst een ontslagverzoek indienen bij het UWV. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  1. u bent gedurende een periode van 2 jaar ziek geweest;
  2. er is geen herstel te verwachten binnen een periode van 6 maanden na die 2 jaar;
  3. na een zorgvuldig re-integratietraject is gebleken dat u niet kunt terugkeren in uw eigen functie of in een andere passende functie bij uw werkgever.

Het komt ook vaak voor dat een werkgever en werknemer het erover eens zijn dat er geen arbeidsmogelijkheden meer zijn. In dat geval hoeft de procedure bij het UWV niet te worden doorlopen en kan de arbeidsovereenkomst ook met wederzijds goedvinden door middel van een vaststellingsovereenkomst worden beëindigd. Wij adviseren u om ook in dat geval juridisch vooraf advies in te winnen zodat u op de hoogte bent van uw rechten en verplichtingen.

Referenties

4/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft mij in de persoon van Herman Eillert geadviseerd in het vertrektraject dat ik vanwege reorganisatie met mijn voormalig werkgever (een gemeente) doorliep. De adviezen waren to the point met aandacht voor mijn persoonlijke situatie en karakter, de contacten waren intensief en verliepen altijd ongedwongen, bijna vriendschappelijk. Op de momenten dat het nodig was voelde ik mij echt gesteund in de contacten met mijn werkgever. En, niet onbelangrijk: Ik ben tevreden met de uitkomt van het proces.”
4/5
“Tijdens een arbeidsconflict dat enkele maanden heeft geduurd, heb ik Stefan van Lammeren ervaren als een competente, rustige en doelgerichte advocaat. Daarnaast is Stefan een prettige persoon in de omgang die altijd alle tijd nam om zaken af te stemmen, ook buiten kantooruren. Dit heb ik zeer op prijs heb gesteld. De uiteindelijke uitkomst van het geschil (toekenning van een passende ontslagvergoeding door de kantonrechter) heeft er mede aan bijgedragen dat ik zeer tevreden ben over dit kantoor.”
5/5
“Ik heb met Stefan van Lammeren samengewerkt in een arbeidsrechtelijke procedure. Stefan heeft zich daarin steeds heel dienstverlenend, betrouwbaar en deskundig opgesteld. Daarnaast beschikt hij over een scherpe pen. Ik kan Stefan van harte aanbevelen als advocaat binnen zijn deskundigheidsgebieden.”
5/5
“Met verschillende juridische zaken heeft Herman de OSG en mij bijgestaan op een prettige, persoonlijke, maar vooral professionele en realistische benadering van problemen. Daarbij maakte zijn materiedeskundigheid van o.a. arbeidsrecht, met daarbij een snelle en accurate respons voor mij het verschil: een vrijwel onmiddellijke reactie, geen afspraken op lange termijn. Zijn manier van optreden is duidelijk en rustig. Herman toont oprecht gemeende interesse in zijn cliënt en investeert veel tijd en energie om een goede werkrelatie op te bouwen, waardoor er een zeer prettige samenwerking ontstaat. Ik kan Herman van harte aanbevelen voor ondersteuning bij o.a. arbeidsrechtelijke zaken.”
5/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft de gemeente Montferland op uitstekende wijze en met grote inhoudelijke deskundigheid vertegenwoordigd in beroep en hoger beroep aangaande de Incidentele Aanvullende Uitkering 2011 met als resultaat een volledige toekenning van de aanvraag.”
4/5
“Ik ken Stefan van Lammeren al vele jaren en doe, namens Stichting Oosterwijs, met enige regelmaat en naar mijn volle tevredenheid een beroep op zijn ondersteuning. Stefan staat borg voor snelle, accurate en doeltreffende hulp bij zeer diverse problemen van juridische aard in het onderwijs. Als ik Stefan nodig heb, dan staat hij direct klaar. Hij denkt en werkt op uiterst plezierige en kritische wijze mee aan de oplossing van een probleem. Stefan heeft door de loop der jaren heen de nodige zaken tot een goed einde gebracht voor Oosterwijs. Zowel in de rechtszaal als daarbuiten. Ook voor (collegiale) consultatie heb ik Stefan leren kennen als een kritische en analytische ‘sparring-partner’.”

Onze advocaten zijn lid van de volgende verenigingen

Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
Nederlandse orde van advocaten (NOvA)
Vereniging voor Arbeidsrecht