Werknemers die pensioen opbouwen bij het ABP (ambtenaren, maar ook bijvoorbeeld werknemers in het bijzonder onderwijs) hebben de mogelijkheid om vanaf 60-jarige leeftijd al met pensioen te gaan (ABPKeuzePensioen).
Een groot nadeel van het vroegtijdig aanspreken van de pensioenpot is een fors lager netto maandinkomen vergeleken met de situatie van doorwerken. Naast het verschil tussen pensioen en salaris is de achteruitgang vooral het gevolg van het vroegtijdig onttrekken aan het opgebouwde pensioen en het gegeven dat de volledige pensioenopbouw al eerder dan gepland stopt. Dat betekent in ieder geval dat de levenslange uitkering vanaf de AOW flink lager zal zijn.

Om deze inkomensgevolgen te ondervangen wordt meer dan eens afgesproken om eerst uit dienst te gaan met gebruikmaking van de (bovenwettelijke) werkloosheidsregeling. Op die wijze behoeft de pensioenpot nog niet worden aangesproken. Ook kan in de WW nog beperkt pensioen worden opgebouwd (37,5%). De bovenwettelijke werkloosheidsregelingen bij de overheid en in het onderwijs zorgen er voor dat een terugval in inkomen relatief beperkt is.

Een aandachtspunt is het veilig stellen van het voorwaardelijke pensioendeel van de werknemer. Daar bestaat alleen recht op wanneer de werknemer vanuit een (actief) dienstverband bij een ABP werkgever met pensioen gaat. Dit recht gaat dan ook verloren wanneer de werknemer eerst een tijd volledig in de werkloosheidsregeling zit en vanuit daar met pensioen gaat. Om deze reden wordt wel eens afgesproken dat de werknemer al deels met KeuzePensioen gaat of nog voor een klein deel in dienst blijft. Zaak is wel om na te gaan of de kosten voor zowel werkgever als werknemer opwegen tegen de baten. Ons kantoor verzorgt deze berekeningen in het kader van een onderhandelingstraject voor een vaststellingsovereenkomst.

Wilt u weten of een dergelijke constructie bij u (of bij uw werknemer) past, neem dan contact met ons op. In een vrijblijvend gesprek kunnen wij u over de (on)mogelijkheden informeren. Ook kunnen wij  u een overzicht leveren van de wachtgeldaanspraken en het netto pensioeninkomen bij verschillende scenario’s.

Referenties

4/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft mij in de persoon van Herman Eillert geadviseerd in het vertrektraject dat ik vanwege reorganisatie met mijn voormalig werkgever (een gemeente) doorliep. De adviezen waren to the point met aandacht voor mijn persoonlijke situatie en karakter, de contacten waren intensief en verliepen altijd ongedwongen, bijna vriendschappelijk. Op de momenten dat het nodig was voelde ik mij echt gesteund in de contacten met mijn werkgever. En, niet onbelangrijk: Ik ben tevreden met de uitkomt van het proces.”
4/5
“Tijdens een arbeidsconflict dat enkele maanden heeft geduurd, heb ik Stefan van Lammeren ervaren als een competente, rustige en doelgerichte advocaat. Daarnaast is Stefan een prettige persoon in de omgang die altijd alle tijd nam om zaken af te stemmen, ook buiten kantooruren. Dit heb ik zeer op prijs heb gesteld. De uiteindelijke uitkomst van het geschil (toekenning van een passende ontslagvergoeding door de kantonrechter) heeft er mede aan bijgedragen dat ik zeer tevreden ben over dit kantoor.”
5/5
“Ik heb met Stefan van Lammeren samengewerkt in een arbeidsrechtelijke procedure. Stefan heeft zich daarin steeds heel dienstverlenend, betrouwbaar en deskundig opgesteld. Daarnaast beschikt hij over een scherpe pen. Ik kan Stefan van harte aanbevelen als advocaat binnen zijn deskundigheidsgebieden.”
5/5
“Met verschillende juridische zaken heeft Herman de OSG en mij bijgestaan op een prettige, persoonlijke, maar vooral professionele en realistische benadering van problemen. Daarbij maakte zijn materiedeskundigheid van o.a. arbeidsrecht, met daarbij een snelle en accurate respons voor mij het verschil: een vrijwel onmiddellijke reactie, geen afspraken op lange termijn. Zijn manier van optreden is duidelijk en rustig. Herman toont oprecht gemeende interesse in zijn cliënt en investeert veel tijd en energie om een goede werkrelatie op te bouwen, waardoor er een zeer prettige samenwerking ontstaat. Ik kan Herman van harte aanbevelen voor ondersteuning bij o.a. arbeidsrechtelijke zaken.”
5/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft de gemeente Montferland op uitstekende wijze en met grote inhoudelijke deskundigheid vertegenwoordigd in beroep en hoger beroep aangaande de Incidentele Aanvullende Uitkering 2011 met als resultaat een volledige toekenning van de aanvraag.”
4/5
“Ik ken Stefan van Lammeren al vele jaren en doe, namens Stichting Oosterwijs, met enige regelmaat en naar mijn volle tevredenheid een beroep op zijn ondersteuning. Stefan staat borg voor snelle, accurate en doeltreffende hulp bij zeer diverse problemen van juridische aard in het onderwijs. Als ik Stefan nodig heb, dan staat hij direct klaar. Hij denkt en werkt op uiterst plezierige en kritische wijze mee aan de oplossing van een probleem. Stefan heeft door de loop der jaren heen de nodige zaken tot een goed einde gebracht voor Oosterwijs. Zowel in de rechtszaal als daarbuiten. Ook voor (collegiale) consultatie heb ik Stefan leren kennen als een kritische en analytische ‘sparring-partner’.”