Disciplinaire maatregelen

Vraag gratis spreekuur aan
Aan een ambtenaar die zich schuldig maakt aan plichtsverzuim kan een disciplinaire maatregel worden opgelegd. Deze maatregelen kunnen variëren van een schriftelijke berisping tot een schorsing, overplaatsing, salarismaatregel of zelfs ontslag.
De werkgever kan kiezen uit een limitatieve opsomming van maatregelen die zijn opgenomen in de toepasselijke rechtspositieregeling. Een disciplinaire maatregel die niet in deze opsomming staat is dus niet toegestaan.

De gevolgen van een disciplinaire maatregel kunnen aanzienlijk zijn. Dat geldt uiteraard voor de ultieme maatregel: strafontslag. Maar ook een lichte maatregel kan fikse gevolgen hebben doordat hiermee dossier wordt gevormd voor een toekomstige ingrijpende maatregel, bijvoorbeeld ontslag.

Een werkgever mag niet zomaar overgaan tot het opleggen van een disciplinaire maatregel. De volgende voorwaarden worden gesteld:

  • de betrokken ambtenaar is geconfronteerd met de hem verweten gedraging(en) en heeft de gelegenheid gekregen zijn kant van het verhaal te vertellen;
  • er moet sprake zijn van plichtsverzuim, dat wil zeggen het overtreden van voor de ambtenaar geldende geschreven of ongeschreven regels;
  • het plichtsverzuim kan de betrokken ambtenaar worden toegerekend;
  • de verweten gedraging had niet op een andere wijze of met een lichtere maatregel kunnen worden geadresseerd.

De toepasselijke rechtspositieregeling schrijft een procedure voor die gevolgd moet worden bij het opleggen van een disciplinaire maatregel. Tegen de opgelegde disciplinaire maatregel kan bezwaar en beroep worden ingesteld.

Heeft u vragen over de haalbaarheid van een op te leggen disciplinaire maatregel of over de rechtsgeldigheid van een reeds opgelegde maatregel, neemt u dan contact met ons op om u vrijblijvend te laten informeren.

Referenties

4/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft mij in de persoon van Herman Eillert geadviseerd in het vertrektraject dat ik vanwege reorganisatie met mijn voormalig werkgever (een gemeente) doorliep. De adviezen waren to the point met aandacht voor mijn persoonlijke situatie en karakter, de contacten waren intensief en verliepen altijd ongedwongen, bijna vriendschappelijk. Op de momenten dat het nodig was voelde ik mij echt gesteund in de contacten met mijn werkgever. En, niet onbelangrijk: Ik ben tevreden met de uitkomt van het proces.”
4/5
“Tijdens een arbeidsconflict dat enkele maanden heeft geduurd, heb ik Stefan van Lammeren ervaren als een competente, rustige en doelgerichte advocaat. Daarnaast is Stefan een prettige persoon in de omgang die altijd alle tijd nam om zaken af te stemmen, ook buiten kantooruren. Dit heb ik zeer op prijs heb gesteld. De uiteindelijke uitkomst van het geschil (toekenning van een passende ontslagvergoeding door de kantonrechter) heeft er mede aan bijgedragen dat ik zeer tevreden ben over dit kantoor.”
5/5
“Ik heb met Stefan van Lammeren samengewerkt in een arbeidsrechtelijke procedure. Stefan heeft zich daarin steeds heel dienstverlenend, betrouwbaar en deskundig opgesteld. Daarnaast beschikt hij over een scherpe pen. Ik kan Stefan van harte aanbevelen als advocaat binnen zijn deskundigheidsgebieden.”
5/5
“Met verschillende juridische zaken heeft Herman de OSG en mij bijgestaan op een prettige, persoonlijke, maar vooral professionele en realistische benadering van problemen. Daarbij maakte zijn materiedeskundigheid van o.a. arbeidsrecht, met daarbij een snelle en accurate respons voor mij het verschil: een vrijwel onmiddellijke reactie, geen afspraken op lange termijn. Zijn manier van optreden is duidelijk en rustig. Herman toont oprecht gemeende interesse in zijn cliënt en investeert veel tijd en energie om een goede werkrelatie op te bouwen, waardoor er een zeer prettige samenwerking ontstaat. Ik kan Herman van harte aanbevelen voor ondersteuning bij o.a. arbeidsrechtelijke zaken.”
5/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft de gemeente Montferland op uitstekende wijze en met grote inhoudelijke deskundigheid vertegenwoordigd in beroep en hoger beroep aangaande de Incidentele Aanvullende Uitkering 2011 met als resultaat een volledige toekenning van de aanvraag.”
4/5
“Ik ken Stefan van Lammeren al vele jaren en doe, namens Stichting Oosterwijs, met enige regelmaat en naar mijn volle tevredenheid een beroep op zijn ondersteuning. Stefan staat borg voor snelle, accurate en doeltreffende hulp bij zeer diverse problemen van juridische aard in het onderwijs. Als ik Stefan nodig heb, dan staat hij direct klaar. Hij denkt en werkt op uiterst plezierige en kritische wijze mee aan de oplossing van een probleem. Stefan heeft door de loop der jaren heen de nodige zaken tot een goed einde gebracht voor Oosterwijs. Zowel in de rechtszaal als daarbuiten. Ook voor (collegiale) consultatie heb ik Stefan leren kennen als een kritische en analytische ‘sparring-partner’.”