De transitievergoeding: wat houdt dat in?

Vraag gratis spreekuur aan

Wanneer heeft iemand recht op een transitievergoeding?

Als de arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van de werkgever, heeft de werknemer in beginsel recht op een transitievergoeding. Dat geldt niet alleen voor de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die door de werkgever wordt opgezegd of op verzoek van de werkgever wordt ontbonden door de kantonrechter. Het geldt ook voor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die van rechtswege afloopt en op initiatief van de werkgever niet wordt voortgezet.

De werkgever is in beginsel geen transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst) of als de arbeidsovereenkomst door de werknemer wordt opgezegd of op verzoek van de werknemer wordt ontbonden.

 

Welke uitzonderingen voor een transitievergoeding gelden er?

Een belangrijke uitzondering op de bovengenoemde uitgangspunten is de situatie waarin sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever of van de werknemer. Als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever eindigt, is de werkgever toch geen transitievergoeding verschuldigd als dat gebeurt wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. Als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werknemer eindigt, heeft de werknemer toch recht op de transitievergoeding als dat gebeurt als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.

 

De kosten van een ontslag

De transitievergoeding bedraagt 1/3e maandsalaris per gewerkt jaar. De werkgever kan dus in beginsel vooraf nauwkeurig bepalen wat de kosten van ontslag zijn.

In beginsel. Want als de arbeidsovereenkomst eindigt als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever, kan de werknemer bij de kantonrechter nog wel aanspraak maken op een aanvullende vergoeding, de zogenaamde billijke vergoeding. Een essentiële vraag is wanneer sprake is van ‘ernstige verwijtbaarheid’. De regering spreekt van een ‘muizengaatje’ en daarmee lijkt een aanvullende vergoeding slechts aan de orde in uitzonderlijke situaties. De aanvullende vergoeding is in de wet niet genormeerd of gemaximeerd. De kantonrechter dient van geval tot geval te bepalen hoe hoog de billijke vergoeding is.

 

Ondersteuning nodig? Neem contact met ons op!

Indien u contact met ons opneemt kunnen wij u in een eerste gesprek (bij ons op kantoor in Enschede of telefonisch) kosteloos en vrijblijvend informeren over uw mogelijkheden.

Referenties

4/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft mij in de persoon van Herman Eillert geadviseerd in het vertrektraject dat ik vanwege reorganisatie met mijn voormalig werkgever (een gemeente) doorliep. De adviezen waren to the point met aandacht voor mijn persoonlijke situatie en karakter, de contacten waren intensief en verliepen altijd ongedwongen, bijna vriendschappelijk. Op de momenten dat het nodig was voelde ik mij echt gesteund in de contacten met mijn werkgever. En, niet onbelangrijk: Ik ben tevreden met de uitkomt van het proces.”
4/5
“Tijdens een arbeidsconflict dat enkele maanden heeft geduurd, heb ik Stefan van Lammeren ervaren als een competente, rustige en doelgerichte advocaat. Daarnaast is Stefan een prettige persoon in de omgang die altijd alle tijd nam om zaken af te stemmen, ook buiten kantooruren. Dit heb ik zeer op prijs heb gesteld. De uiteindelijke uitkomst van het geschil (toekenning van een passende ontslagvergoeding door de kantonrechter) heeft er mede aan bijgedragen dat ik zeer tevreden ben over dit kantoor.”
5/5
“Ik heb met Stefan van Lammeren samengewerkt in een arbeidsrechtelijke procedure. Stefan heeft zich daarin steeds heel dienstverlenend, betrouwbaar en deskundig opgesteld. Daarnaast beschikt hij over een scherpe pen. Ik kan Stefan van harte aanbevelen als advocaat binnen zijn deskundigheidsgebieden.”
5/5
“Met verschillende juridische zaken heeft Herman de OSG en mij bijgestaan op een prettige, persoonlijke, maar vooral professionele en realistische benadering van problemen. Daarbij maakte zijn materiedeskundigheid van o.a. arbeidsrecht, met daarbij een snelle en accurate respons voor mij het verschil: een vrijwel onmiddellijke reactie, geen afspraken op lange termijn. Zijn manier van optreden is duidelijk en rustig. Herman toont oprecht gemeende interesse in zijn cliënt en investeert veel tijd en energie om een goede werkrelatie op te bouwen, waardoor er een zeer prettige samenwerking ontstaat. Ik kan Herman van harte aanbevelen voor ondersteuning bij o.a. arbeidsrechtelijke zaken.”
5/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft de gemeente Montferland op uitstekende wijze en met grote inhoudelijke deskundigheid vertegenwoordigd in beroep en hoger beroep aangaande de Incidentele Aanvullende Uitkering 2011 met als resultaat een volledige toekenning van de aanvraag.”
4/5
“Ik ken Stefan van Lammeren al vele jaren en doe, namens Stichting Oosterwijs, met enige regelmaat en naar mijn volle tevredenheid een beroep op zijn ondersteuning. Stefan staat borg voor snelle, accurate en doeltreffende hulp bij zeer diverse problemen van juridische aard in het onderwijs. Als ik Stefan nodig heb, dan staat hij direct klaar. Hij denkt en werkt op uiterst plezierige en kritische wijze mee aan de oplossing van een probleem. Stefan heeft door de loop der jaren heen de nodige zaken tot een goed einde gebracht voor Oosterwijs. Zowel in de rechtszaal als daarbuiten. Ook voor (collegiale) consultatie heb ik Stefan leren kennen als een kritische en analytische ‘sparring-partner’.”