Schorsing / non-actiefstelling

Vraag gratis spreekuur aan
Er zijn situaties denkbaar waarin het voor de werkgever ongewenst is dat de werknemer op de werkvloer aanwezig is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn na een hoog oplopende ruzie tussen twee collega’s of als de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan dusdanig verwijtbaar gedrag dat zijn aanwezigheid op de werkvloer tot onrust zou leiden.
In beginsel heeft de werknemer recht op doorbetaling van het salaris tijdens de periode van schorsing / op non-actiefstelling. Betaalt de werkgever het salaris niet door, dan kan de werknemer de kantonrechter verzoeken om de werkgever te veroordelen tot doorbetaling van het salaris. Voor de invoering van de Wet Werk en Zekerheid had de geschorste werknemer op basis van vaste rechtspraak van de Hoge Raad in alle gevallen recht op doorbetaling van het salaris, omdat de schorsing voor rekening en risico van de werkgever komt. Ook als de werknemer zich verwijtbaar had gedragen en de schorsing terecht was opgelegd.

Het is de vraag of dat onder de Wet Werk en Zekerheid nog altijd het geval is. Op basis van de nieuwe wet heeft een werknemer ook recht op betaling van het salaris als hij niet werkt. Dat is alleen anders als hij niet werkzaam is door een omstandigheid die redelijkerwijs voor rekening en risico van de werknemer komt. Bij de behandeling van de WWZ heeft de regering aangegeven dat denkbaar is dat een schorsing voor rekening van de werknemer komt en dat de werkgever op die grond kan schorsen zonder doorbetaling van het salaris. Die opmerking lijkt tegenstrijdig met de bovengenoemde rechtspraak van de Hoge Raad van voor de invoering van de WWZ. Die hield immers in dat een schorsing altijd voor rekening van de werkgever komt, ook als de werknemer door zijn gedrag aanleiding heeft gegeven voor de schorsing. Het is nog niet duidelijk of die jurisprudentie van de Hoge Raad zal blijven worden toegepast. De jurisprudentie zal dit moeten uitwijzen.

Een werknemer die zich niet kan vinden in een opgelegde schorsing kan, ook indien het salaris wordt doorbetaald, de kantonrechter verzoeken om weer tot de werkzaamheden te worden toegelaten. Hoewel er geen algemeen recht bestaat om de werkzaamheden te blijven uitvoeren, moet de werkgever wel een redelijke grond hebben om de werknemer te verbieden om de werkzaamheden te verrichten. Heeft de werkgever dat niet, dan is de kans aanzienlijk dat de kantonrechter een vordering om weer tot de werkzaamheden te worden toegelaten zal toewijzen.

Indien u contact met ons opneemt kunnen wij u in een eerste gesprek (bij ons op kantoor of telefonisch) kosteloos en vrijblijvend informeren over uw mogelijkheden.

Referenties

4/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft mij in de persoon van Herman Eillert geadviseerd in het vertrektraject dat ik vanwege reorganisatie met mijn voormalig werkgever (een gemeente) doorliep. De adviezen waren to the point met aandacht voor mijn persoonlijke situatie en karakter, de contacten waren intensief en verliepen altijd ongedwongen, bijna vriendschappelijk. Op de momenten dat het nodig was voelde ik mij echt gesteund in de contacten met mijn werkgever. En, niet onbelangrijk: Ik ben tevreden met de uitkomt van het proces.”
4/5
“Tijdens een arbeidsconflict dat enkele maanden heeft geduurd, heb ik Stefan van Lammeren ervaren als een competente, rustige en doelgerichte advocaat. Daarnaast is Stefan een prettige persoon in de omgang die altijd alle tijd nam om zaken af te stemmen, ook buiten kantooruren. Dit heb ik zeer op prijs heb gesteld. De uiteindelijke uitkomst van het geschil (toekenning van een passende ontslagvergoeding door de kantonrechter) heeft er mede aan bijgedragen dat ik zeer tevreden ben over dit kantoor.”
5/5
“Ik heb met Stefan van Lammeren samengewerkt in een arbeidsrechtelijke procedure. Stefan heeft zich daarin steeds heel dienstverlenend, betrouwbaar en deskundig opgesteld. Daarnaast beschikt hij over een scherpe pen. Ik kan Stefan van harte aanbevelen als advocaat binnen zijn deskundigheidsgebieden.”
5/5
“Met verschillende juridische zaken heeft Herman de OSG en mij bijgestaan op een prettige, persoonlijke, maar vooral professionele en realistische benadering van problemen. Daarbij maakte zijn materiedeskundigheid van o.a. arbeidsrecht, met daarbij een snelle en accurate respons voor mij het verschil: een vrijwel onmiddellijke reactie, geen afspraken op lange termijn. Zijn manier van optreden is duidelijk en rustig. Herman toont oprecht gemeende interesse in zijn cliënt en investeert veel tijd en energie om een goede werkrelatie op te bouwen, waardoor er een zeer prettige samenwerking ontstaat. Ik kan Herman van harte aanbevelen voor ondersteuning bij o.a. arbeidsrechtelijke zaken.”
5/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft de gemeente Montferland op uitstekende wijze en met grote inhoudelijke deskundigheid vertegenwoordigd in beroep en hoger beroep aangaande de Incidentele Aanvullende Uitkering 2011 met als resultaat een volledige toekenning van de aanvraag.”
4/5
“Ik ken Stefan van Lammeren al vele jaren en doe, namens Stichting Oosterwijs, met enige regelmaat en naar mijn volle tevredenheid een beroep op zijn ondersteuning. Stefan staat borg voor snelle, accurate en doeltreffende hulp bij zeer diverse problemen van juridische aard in het onderwijs. Als ik Stefan nodig heb, dan staat hij direct klaar. Hij denkt en werkt op uiterst plezierige en kritische wijze mee aan de oplossing van een probleem. Stefan heeft door de loop der jaren heen de nodige zaken tot een goed einde gebracht voor Oosterwijs. Zowel in de rechtszaal als daarbuiten. Ook voor (collegiale) consultatie heb ik Stefan leren kennen als een kritische en analytische ‘sparring-partner’.”