Onze advocaten hebben
ruime ervaring met (onderwijs)huisvesting

Vraag gratis spreekuur aan
In het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs zijn gemeenten verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen. Daarvoor ontvangen gemeenten geld uit het Gemeentefonds. In het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs rust die verantwoordelijkheid bij de scholen zelf en moeten zij zelf in hun huisvesting voorzien met de bekostiging die zij ontvangen.
In het primair, het voortgezet en het speciaal onderwijs kan in geval van nieuwbouw of bij renovatie van schoolgebouwen op een aantal manieren te werk worden gegaan:

  • De hoofdregel is dat het schoolbestuur ‘bouwheer’ is. Dat wil zeggen dat de gemeente de financiële middelen en/of grond beschikbaar stelt, maar dat het schoolbestuur zelf verantwoordelijk is voor het tot stand brengen van de nieuwbouw of renovatie.
  • In uitzondering op de hoofdregel is het mogelijk dat het schoolbestuur en de gemeente vooraf overeenkomen dat de gemeente de huisvestingsvoorziening tot stand brengt.

In beiden gevallen is het de hoofdregel dat het schoolbestuur juridisch eigenaar van het schoolgebouw en het terrein wordt. Omdat het gebouw en terrein met overheidsmiddelen is bekostigd, is in de onderwijswetten vastgelegd dat de gemeente een economisch claimrecht heeft ten aanzien van het gebouw en terrein. Dat betekent dat de eigendom van het gebouw en terrein zonder vergoeding aan de gemeente moet worden overgedragen als het schoolbestuur het gebouw en terrein blijvend niet meer voor onderwijsdoeleinden gebruikt. Als dat tijdelijk het geval is, heeft de gemeente het recht om het schoolgebouw en terrein voor een ander schoolbestuur of voor andere doeleinden te bestemmen. Het schoolbestuur kan ook niet vrij beschikken over het gebouw en terrein. Zo mag het schoolbestuur het gebouw en terrein niet verkopen, verhuren of met een zakelijk recht belasten zonder toestemming van de gemeente.

Bij het beëindigen van het gebruik van een schoolgebouw door een schoolbestuur kunnen gemeente en bevoegd gezag verklaren dat het gebruik als school niet meer nodig is. Na die verklaring moet het gebruik zijn beëindigd (art. 37, lid 1 van de (model) verordening voorzieningen huisvesting onderwijs). Bij het beëindigen van het gebruik van een door een schoolbestuur bekostigde uitbreiding, krijgt de gemeente op basis van het economisch claimrecht het volledige eigendom van het pand, inclusief het gedeelte wat door het schoolbestuur is bekostigd.

De wet- en regelgeving ten aanzien van onderwijshuisvesting is niet eenvoudig. Bovendien geven de onderwijswetten een bijzondere draai aan de regels zoals die normaal gelden voor onroerende zaken. Onze advocaten praten u graag bij indien u te maken krijgt met juridische vragen op dat vlak.

Indien u contact met ons opneemt kunnen wij u in een eerste gesprek (bij ons op kantoor of telefonisch) kosteloos en vrijblijvend informeren over uw mogelijkheden.

Referenties

4/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft mij in de persoon van Herman Eillert geadviseerd in het vertrektraject dat ik vanwege reorganisatie met mijn voormalig werkgever (een gemeente) doorliep. De adviezen waren to the point met aandacht voor mijn persoonlijke situatie en karakter, de contacten waren intensief en verliepen altijd ongedwongen, bijna vriendschappelijk. Op de momenten dat het nodig was voelde ik mij echt gesteund in de contacten met mijn werkgever. En, niet onbelangrijk: Ik ben tevreden met de uitkomt van het proces.”
4/5
“Tijdens een arbeidsconflict dat enkele maanden heeft geduurd, heb ik Stefan van Lammeren ervaren als een competente, rustige en doelgerichte advocaat. Daarnaast is Stefan een prettige persoon in de omgang die altijd alle tijd nam om zaken af te stemmen, ook buiten kantooruren. Dit heb ik zeer op prijs heb gesteld. De uiteindelijke uitkomst van het geschil (toekenning van een passende ontslagvergoeding door de kantonrechter) heeft er mede aan bijgedragen dat ik zeer tevreden ben over dit kantoor.”
5/5
“Ik heb met Stefan van Lammeren samengewerkt in een arbeidsrechtelijke procedure. Stefan heeft zich daarin steeds heel dienstverlenend, betrouwbaar en deskundig opgesteld. Daarnaast beschikt hij over een scherpe pen. Ik kan Stefan van harte aanbevelen als advocaat binnen zijn deskundigheidsgebieden.”
5/5
“Met verschillende juridische zaken heeft Herman de OSG en mij bijgestaan op een prettige, persoonlijke, maar vooral professionele en realistische benadering van problemen. Daarbij maakte zijn materiedeskundigheid van o.a. arbeidsrecht, met daarbij een snelle en accurate respons voor mij het verschil: een vrijwel onmiddellijke reactie, geen afspraken op lange termijn. Zijn manier van optreden is duidelijk en rustig. Herman toont oprecht gemeende interesse in zijn cliënt en investeert veel tijd en energie om een goede werkrelatie op te bouwen, waardoor er een zeer prettige samenwerking ontstaat. Ik kan Herman van harte aanbevelen voor ondersteuning bij o.a. arbeidsrechtelijke zaken.”
5/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft de gemeente Montferland op uitstekende wijze en met grote inhoudelijke deskundigheid vertegenwoordigd in beroep en hoger beroep aangaande de Incidentele Aanvullende Uitkering 2011 met als resultaat een volledige toekenning van de aanvraag.”
4/5
“Ik ken Stefan van Lammeren al vele jaren en doe, namens Stichting Oosterwijs, met enige regelmaat en naar mijn volle tevredenheid een beroep op zijn ondersteuning. Stefan staat borg voor snelle, accurate en doeltreffende hulp bij zeer diverse problemen van juridische aard in het onderwijs. Als ik Stefan nodig heb, dan staat hij direct klaar. Hij denkt en werkt op uiterst plezierige en kritische wijze mee aan de oplossing van een probleem. Stefan heeft door de loop der jaren heen de nodige zaken tot een goed einde gebracht voor Oosterwijs. Zowel in de rechtszaal als daarbuiten. Ook voor (collegiale) consultatie heb ik Stefan leren kennen als een kritische en analytische ‘sparring-partner’.”