Rechtspositie leerling / ouder

Vraag gratis spreekuur aan
De rechtsverhouding tussen een onderwijsinstelling en een leerling/ouder begint bij de aanmelding van de leerling. De toelating tot een school naar keuze is een actueel onderwerp. Er bestaat een recht op vrije schoolkeuze voor de leerling c.q. de ouders, maar dat betekent niet dat een school zonder meer verplicht is om een leerling toe te laten. Zowel voor bijzondere scholen (katholiek, protestants, islamitisch etc.) als voor openbare scholen zijn er gronden voor weigering van de toelating. Het besluit om toelating te weigeren kan door de ouder/leerling ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. Bij een openbare school kan eerst bezwaar worden gemaakt bij het schoolbestuur zelf, waarna er een beroepsmogelijkheid is bij de bestuursrechter. Bij een school voor bijzonder onderwijs is de civiele rechter bevoegd.
Zodra een leerling eenmaal is toegelaten tot de onderwijsinstelling wordt de definitieve verhouding tussen de leerling/ouder en de onderwijsinstelling gevestigd. In het middelbaar beroepsonderwijs is de onderwijsovereenkomst tussen de leerling/ouders wettelijk verankerd. In de overige onderwijssectoren (primair onderwijs, voortgezet onderwijs etc.) is dat niet het geval. Het is dan ook lastig om exact aan te geven wat over en weer de rechten en verplichtingen zijn tussen de ouders/leerlingen en de school. Uit de verschillende onderwijswetten en de rechtspraak kunnen wel de volgende verplichtingen voor de school worden afgeleid:

 • toegang tot de lessen en gebruik van voorzieningen door  de leerling;
 • verplichting tot kwalitatief behoorlijk onderwijs;
 • rapporteren over de voortgang van de leerling;
 • opstellen van een schoolplan, schoolgids en een klachtenregeling inclusief klachtencommissie alsmede het informeren van de ouders daarover;
 • een adequate beoordeling van onderwijsprestaties;
 • zorg dragen voor een veilig schoolklimaat;
 • organisatie leerling- en ouderparticipatie en medezeggenschap.

De rechtsverhouding met de school brengt uiteraard ook verplichtingen voor de leerling/ouder met zich mee. Zo moet de leerling/ouder zich houden aan de orde- en gedragsregels die in de gedragscode en het leerlingenstatuut van de school zijn opgenomen. Overtreedt de leerling/ouder die normen dan kan dat leiden tot opvoedkundige of ordemaatregelen van de school (denk aan het nablijven of het vegen van het schoolplein). Bij ernstig wangedrag of bij aanhoudende overtreding van de regels kunnen ook de zwaardere maatregelen van schorsing en verwijdering worden genomen. Indien de leerling/ouder zich daar niet in kan vinden, kan het besluit ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. Bij een openbare school kan eerst bezwaar worden gemaakt bij het schoolbestuur zelf, waarna er een beroepsmogelijkheid is bij de bestuursrechter. Bij een school voor bijzonder onderwijs is de civiele rechter bevoegd.

De advocaten van Eillert & Van Lammeren Advocaten zijn gespecialiseerd in het onderwijsrecht en kunnen u bijstaan in geschillen over:

 • toelating van leerlingen;
 • schorsing en verwijdering van leerlingen;
 • toetsing, bevordering en beoordeling van leerlingen;
 • de zorgplicht van scholen en aansprakelijkheid voor schade (bijvoorbeeld als gevolg van ongevallen, pesten of wegens de kwaliteit van het onderwijs);
 • klachtprocedures bij interne of externe klachtencommissies;
 • etc.

Indien u contact met ons opneemt kunnen wij u in een eerste gesprek (bij ons op kantoor of telefonisch) kosteloos en vrijblijvend informeren over uw mogelijkheden.

Referenties

4/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft mij in de persoon van Herman Eillert geadviseerd in het vertrektraject dat ik vanwege reorganisatie met mijn voormalig werkgever (een gemeente) doorliep. De adviezen waren to the point met aandacht voor mijn persoonlijke situatie en karakter, de contacten waren intensief en verliepen altijd ongedwongen, bijna vriendschappelijk. Op de momenten dat het nodig was voelde ik mij echt gesteund in de contacten met mijn werkgever. En, niet onbelangrijk: Ik ben tevreden met de uitkomt van het proces.”
4/5
“Tijdens een arbeidsconflict dat enkele maanden heeft geduurd, heb ik Stefan van Lammeren ervaren als een competente, rustige en doelgerichte advocaat. Daarnaast is Stefan een prettige persoon in de omgang die altijd alle tijd nam om zaken af te stemmen, ook buiten kantooruren. Dit heb ik zeer op prijs heb gesteld. De uiteindelijke uitkomst van het geschil (toekenning van een passende ontslagvergoeding door de kantonrechter) heeft er mede aan bijgedragen dat ik zeer tevreden ben over dit kantoor.”
5/5
“Ik heb met Stefan van Lammeren samengewerkt in een arbeidsrechtelijke procedure. Stefan heeft zich daarin steeds heel dienstverlenend, betrouwbaar en deskundig opgesteld. Daarnaast beschikt hij over een scherpe pen. Ik kan Stefan van harte aanbevelen als advocaat binnen zijn deskundigheidsgebieden.”
5/5
“Met verschillende juridische zaken heeft Herman de OSG en mij bijgestaan op een prettige, persoonlijke, maar vooral professionele en realistische benadering van problemen. Daarbij maakte zijn materiedeskundigheid van o.a. arbeidsrecht, met daarbij een snelle en accurate respons voor mij het verschil: een vrijwel onmiddellijke reactie, geen afspraken op lange termijn. Zijn manier van optreden is duidelijk en rustig. Herman toont oprecht gemeende interesse in zijn cliënt en investeert veel tijd en energie om een goede werkrelatie op te bouwen, waardoor er een zeer prettige samenwerking ontstaat. Ik kan Herman van harte aanbevelen voor ondersteuning bij o.a. arbeidsrechtelijke zaken.”
5/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft de gemeente Montferland op uitstekende wijze en met grote inhoudelijke deskundigheid vertegenwoordigd in beroep en hoger beroep aangaande de Incidentele Aanvullende Uitkering 2011 met als resultaat een volledige toekenning van de aanvraag.”
4/5
“Ik ken Stefan van Lammeren al vele jaren en doe, namens Stichting Oosterwijs, met enige regelmaat en naar mijn volle tevredenheid een beroep op zijn ondersteuning. Stefan staat borg voor snelle, accurate en doeltreffende hulp bij zeer diverse problemen van juridische aard in het onderwijs. Als ik Stefan nodig heb, dan staat hij direct klaar. Hij denkt en werkt op uiterst plezierige en kritische wijze mee aan de oplossing van een probleem. Stefan heeft door de loop der jaren heen de nodige zaken tot een goed einde gebracht voor Oosterwijs. Zowel in de rechtszaal als daarbuiten. Ook voor (collegiale) consultatie heb ik Stefan leren kennen als een kritische en analytische ‘sparring-partner’.”