Rechtspositie personeel

Vraag gratis spreekuur aan
Het Nederlandse onderwijsbestel kenmerkt zich door het onderscheid tussen het openbaar onderwijs en het bijzonder onderwijs.
Openbaar onderwijs
Het openbaar onderwijs wordt van overheidswege gegeven en is algemeen toegankelijk voor leerlingen en personeel. Het onderwijs is niet gebaseerd op een godsdienst of levensovertuiging. De gemeenten moeten zorgen dat er voldoende openbaar onderwijs is. De gemeente kan de openbare school zelf in stand houden. In de meeste gevallen hebben de gemeenten het openbaar onderwijs echter verzelfstandigd in een privaatrechtelijke rechtspersoon (een stichting of een vereniging). Daarbij houdt de gemeente echter wel een overwegende invloed op de stichting c.q. de vereniging. Vanwege die overwegende overheidsinvloed is het personeel in het openbaar onderwijs werkzaam op basis van een ambtelijke aanstelling en niet op basis van een arbeidsovereenkomst. De diverse onderwijswetten (de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs etc.) schrijven dat ook expliciet voor.  De rechtspositie van het personeel wordt bepaald door het ambtenarenrecht. Procedureel is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Materieel voorzien de verschillende onderwijscao’s (de cao po, cao vo etc.) in de rechtspositie van het personeel. Die cao’s kennen verschillende hoofdstukken voor het openbaar onderwijs en voor het bijzonder onderwijs.

Bijzonder onderwijs
Het bijzonder onderwijs komt voort uit particulier initiatief. Het bijzonder onderwijs is veelal gebaseerd op een bepaalde godsdienst (katholiek, protestants, islamitisch etc.) of een levensovertuiging, maar een bijzondere school kan ook een neutrale grondslag hebben. Een bijzondere school wordt in stand gehouden door een natuurlijke persoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon. Een stichting is daarbij de meest voorkomende rechtsvorm. In tegenstelling tot het openbaar onderwijs heeft de gemeente in het bijzonder onderwijs geen overwegende invloed op de stichting. Het personeel dat in dienst is bij een bijzondere school is dan ook geen ambtenaar maar werknemer. De rechtspositie van het personeel wordt bepaald door het arbeidsrecht. Naast het Burgerlijk Wetboek (Boek 7, Titel 10) zijn ook hier de diverse onderwijscao’s bepalend voor de rechtspositie.

Indien u contact met ons opneemt kunnen wij u in een eerste gesprek (bij ons op kantoor of telefonisch) kosteloos en vrijblijvend informeren.

Referenties

4/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft mij in de persoon van Herman Eillert geadviseerd in het vertrektraject dat ik vanwege reorganisatie met mijn voormalig werkgever (een gemeente) doorliep. De adviezen waren to the point met aandacht voor mijn persoonlijke situatie en karakter, de contacten waren intensief en verliepen altijd ongedwongen, bijna vriendschappelijk. Op de momenten dat het nodig was voelde ik mij echt gesteund in de contacten met mijn werkgever. En, niet onbelangrijk: Ik ben tevreden met de uitkomt van het proces.”
4/5
“Tijdens een arbeidsconflict dat enkele maanden heeft geduurd, heb ik Stefan van Lammeren ervaren als een competente, rustige en doelgerichte advocaat. Daarnaast is Stefan een prettige persoon in de omgang die altijd alle tijd nam om zaken af te stemmen, ook buiten kantooruren. Dit heb ik zeer op prijs heb gesteld. De uiteindelijke uitkomst van het geschil (toekenning van een passende ontslagvergoeding door de kantonrechter) heeft er mede aan bijgedragen dat ik zeer tevreden ben over dit kantoor.”
5/5
“Ik heb met Stefan van Lammeren samengewerkt in een arbeidsrechtelijke procedure. Stefan heeft zich daarin steeds heel dienstverlenend, betrouwbaar en deskundig opgesteld. Daarnaast beschikt hij over een scherpe pen. Ik kan Stefan van harte aanbevelen als advocaat binnen zijn deskundigheidsgebieden.”
5/5
“Met verschillende juridische zaken heeft Herman de OSG en mij bijgestaan op een prettige, persoonlijke, maar vooral professionele en realistische benadering van problemen. Daarbij maakte zijn materiedeskundigheid van o.a. arbeidsrecht, met daarbij een snelle en accurate respons voor mij het verschil: een vrijwel onmiddellijke reactie, geen afspraken op lange termijn. Zijn manier van optreden is duidelijk en rustig. Herman toont oprecht gemeende interesse in zijn cliënt en investeert veel tijd en energie om een goede werkrelatie op te bouwen, waardoor er een zeer prettige samenwerking ontstaat. Ik kan Herman van harte aanbevelen voor ondersteuning bij o.a. arbeidsrechtelijke zaken.”
5/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft de gemeente Montferland op uitstekende wijze en met grote inhoudelijke deskundigheid vertegenwoordigd in beroep en hoger beroep aangaande de Incidentele Aanvullende Uitkering 2011 met als resultaat een volledige toekenning van de aanvraag.”
4/5
“Ik ken Stefan van Lammeren al vele jaren en doe, namens Stichting Oosterwijs, met enige regelmaat en naar mijn volle tevredenheid een beroep op zijn ondersteuning. Stefan staat borg voor snelle, accurate en doeltreffende hulp bij zeer diverse problemen van juridische aard in het onderwijs. Als ik Stefan nodig heb, dan staat hij direct klaar. Hij denkt en werkt op uiterst plezierige en kritische wijze mee aan de oplossing van een probleem. Stefan heeft door de loop der jaren heen de nodige zaken tot een goed einde gebracht voor Oosterwijs. Zowel in de rechtszaal als daarbuiten. Ook voor (collegiale) consultatie heb ik Stefan leren kennen als een kritische en analytische ‘sparring-partner’.”