Een ontslagbesluit, en nu?

Vraag gratis spreekuur aan

Wanneer een overheidswerkgever het dienstverband van een ambtenaar wil beëindigen moet dat altijd door middel van een ontslagbesluit. Aan dat ontslagbesluit gaat vaak een ontslagvoornemen vooraf. Als een ambtenaar zich niet in het ontslagbesluit kan vinden heeft hij de mogelijkheid om daar binnen 6 weken een bezwaarschrift tegen in te dienen. Wilt u een ontslagbesluit nemen of hebt u er een ontvangen, dan staan wij u uiteraard graag bij.

Werkgevers

Eillert & van Lammeren is deskundig op het specifieke terrein van het ambtenarenrecht. Wij staan veel overheidswerkgevers bij in de voorbereiding van ontslagbesluiten en in eventuele bezwaar- en beroepsprocedures die daaruit voortvloeien.

Ambtenaren

Ook ambtenaren die een ontslagbesluit ontvangen kunnen bij Eillert & van Lammeren terecht voor advies en juridische bijstand. Indien u een ontslagbesluit of ontslagvoornemen hebt ontvangen kunt u contact met ons opnemen voor juridische bijstand. Wij begeleiden u graag tijdens de ontslagprocedure en werken graag samen met u aan een zo positief mogelijk resultaat.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer meer informatie over een ontslagbesluit? Wij helpen u graag met het vinden van de juiste oplossing. Neem contact met ons op of bezoek ons gratis spreekuur.

Neem contact op