Als een werknemer (of ambtenaar) wordt ontslagen eindigt het recht op salaris.  De werknemer kan dan een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) aanvragen bij het UWV. Daarbij moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Of er recht is op een WW-uitkering en (zo ja) wat de duur is van de WW-uitkering hangt af van het arbeidsverleden van de werknemer. Verder moet de werknemer beschikbaar zijn om te werken en is er sprake van een sollicitatieplicht tijdens de duur van de WW-uitkering. Voldoet de werknemer daar niet aan, dan kan het UWV de uitkering stopzetten. Tot slot is de reden van ontslag van belang. Een werknemer die ontslag heeft genomen heeft in beginsel geen recht op een WW-uitkering. Ook als de werknemer verwijtbaar heeft gehandeld en daardoor is ontslagen kan het UWV de WW-uitkering weigeren. Daarvan is bijvoorbeeld sprake bij een ontslag op staande voet.
Maar ook als het dienstverband in overleg wordt beëindigd via een vaststellingsovereenkomst, is het van belang om goed te laten controleren of de vaststellingsovereenkomst recht geeft op een WW-uitkering. Wij kunnen voor u toetsen of de omstandigheden waaronder het dienstverband eindigt recht geeft op een WW-uitkering. Ook kunnen wij toetsen of een vaststellingsovereenkomst (ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst of aanstelling) recht geeft op een WW-uitkering. Indien u vindt dat uw WW-aanvraag ten onrechte is afgewezen kunnen wij het besluit van het UWV voor u controleren en u desgewenst ook bijstaan in de procedure om het besluit van het UWV aan te vechten.

Ook bij werkgevers kunnen vragen leven ten aanzien van de WW-uitkering. Zo zijn sommige werkgevers eigenrisicodrager voor de WW-uitkering. Dat is bijvoorbeeld het geval in de onderwijssectoren en bij de overheidswerkgevers. In dat geval is de werkgever ook belanghebbende bij de beslissing van het UWV op de WW-aanvraag van de (voormalige) werknemers. Het kan voorkomen dat een werknemer is ontslagen wegens verwijtbaar handelen of nalaten en dat het UWV toch een WW-uitkering toekent. In dat geval kunt u als eigenrisicodrager het besluit van het UWV aanvechten. Uiteraard staan wij u daar graag in bij.

Wilt u een controle op uw recht op WW bij een vaststellingsovereenkomst of een ontslagtraject, wilt u weten of een weigering of toekenning van een WW-uitkering rechtsgeldig is, of heeft u andere vragen, neemt u dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

 

Referenties

4/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft mij in de persoon van Herman Eillert geadviseerd in het vertrektraject dat ik vanwege reorganisatie met mijn voormalig werkgever (een gemeente) doorliep. De adviezen waren to the point met aandacht voor mijn persoonlijke situatie en karakter, de contacten waren intensief en verliepen altijd ongedwongen, bijna vriendschappelijk. Op de momenten dat het nodig was voelde ik mij echt gesteund in de contacten met mijn werkgever. En, niet onbelangrijk: Ik ben tevreden met de uitkomt van het proces.”
4/5
“Tijdens een arbeidsconflict dat enkele maanden heeft geduurd, heb ik Stefan van Lammeren ervaren als een competente, rustige en doelgerichte advocaat. Daarnaast is Stefan een prettige persoon in de omgang die altijd alle tijd nam om zaken af te stemmen, ook buiten kantooruren. Dit heb ik zeer op prijs heb gesteld. De uiteindelijke uitkomst van het geschil (toekenning van een passende ontslagvergoeding door de kantonrechter) heeft er mede aan bijgedragen dat ik zeer tevreden ben over dit kantoor.”
5/5
“Ik heb met Stefan van Lammeren samengewerkt in een arbeidsrechtelijke procedure. Stefan heeft zich daarin steeds heel dienstverlenend, betrouwbaar en deskundig opgesteld. Daarnaast beschikt hij over een scherpe pen. Ik kan Stefan van harte aanbevelen als advocaat binnen zijn deskundigheidsgebieden.”
5/5
“Met verschillende juridische zaken heeft Herman de OSG en mij bijgestaan op een prettige, persoonlijke, maar vooral professionele en realistische benadering van problemen. Daarbij maakte zijn materiedeskundigheid van o.a. arbeidsrecht, met daarbij een snelle en accurate respons voor mij het verschil: een vrijwel onmiddellijke reactie, geen afspraken op lange termijn. Zijn manier van optreden is duidelijk en rustig. Herman toont oprecht gemeende interesse in zijn cliënt en investeert veel tijd en energie om een goede werkrelatie op te bouwen, waardoor er een zeer prettige samenwerking ontstaat. Ik kan Herman van harte aanbevelen voor ondersteuning bij o.a. arbeidsrechtelijke zaken.”
5/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft de gemeente Montferland op uitstekende wijze en met grote inhoudelijke deskundigheid vertegenwoordigd in beroep en hoger beroep aangaande de Incidentele Aanvullende Uitkering 2011 met als resultaat een volledige toekenning van de aanvraag.”
4/5
“Ik ken Stefan van Lammeren al vele jaren en doe, namens Stichting Oosterwijs, met enige regelmaat en naar mijn volle tevredenheid een beroep op zijn ondersteuning. Stefan staat borg voor snelle, accurate en doeltreffende hulp bij zeer diverse problemen van juridische aard in het onderwijs. Als ik Stefan nodig heb, dan staat hij direct klaar. Hij denkt en werkt op uiterst plezierige en kritische wijze mee aan de oplossing van een probleem. Stefan heeft door de loop der jaren heen de nodige zaken tot een goed einde gebracht voor Oosterwijs. Zowel in de rechtszaal als daarbuiten. Ook voor (collegiale) consultatie heb ik Stefan leren kennen als een kritische en analytische ‘sparring-partner’.”