Eigenrisicodrager

Vraag gratis spreekuur aan
Overheidswerkgevers en werkgevers in het onderwijs zijn volledig of deels eigenrisicodrager voor de werkloosheidsuitkering. Dat betekent dat zij de kosten dragen van de werkloosheidsuitkering.
De eigenrisicodrager draagt de kosten van zowel de WW-uitkering als de bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen waar werknemers recht op hebben. Bij de overheid factureert het UWV (of een andere uitvoerende instantie voor het bovenwettelijke deel) aan de werkgever de maandelijkse kosten van de uitkering van de ex-werknemer. In het onderwijs kunnen andere afspraken gelden. Zo is er voor het primair onderwijs het Participatiefonds dat onder bepaalde voorwaarden de uitkering aan de werkgever vergoedt. De scholen in het primair onderwijs betalen hier een premie voor. In het voortgezet onderwijs betaalt de school slechts een deel van de uitkering zelf.

Omdat het toekennen van een WW-uitkering aan een ex-werknemer financiële gevolgen heeft voor een eigenrisicodrager, kan deze werkgever bezwaar en beroep instellen tegen het besluit van het UWV om een WW-uitkering toe te kennen. De werkgever wordt door het UWV als belanghebbende op de hoogte gesteld van beslissingen omtrent de uitkering.

Voor een overheidswerkgever of onderwijsinstelling kunnen dus aanzienlijke financiële kosten gepaard gaan met een ontslag dat recht geeft op een werkloosheidsuitkering. Hierdoor ontstaat een onderhandelingspositie voor de werknemer. Zo kan de werkgever bereid zijn om een (ruimere) ontslagvergoeding toe te kennen als de werknemer op eigen verzoek uit dienst gaat in plaats van een aangezegd onvrijwillig ontslag. Op deze wijze komt er geen werkloosheidsuitkering ten laste van de werkgever. In het primair onderwijs wil de werkgever de medewerking van de werknemer bij het voldoen aan de voorwaarden voor het vergoeden van de uitkering door het Participatiefonds. Die medewerking bestaat in de praktijk met name uit het ondertekenen van bepaalde formulieren. Ook hierdoor ontstaat een onderhandelingspositie voor de werknemer.

Wij kunnen de uitkeringskosten in een overzicht inzichtelijk maken, afgezet tegen alternatieve scenario’s en voorstellen doen voor afkoop of andere constructies. Daarbij hebben wij tevens aandacht voor allerlei fiscale en pensioentechnische gevolgen van te maken afspraken. Heeft u vragen over dit onderwerp neemt u dan contact op voor een vrijblijvend gesprek om u nader te laten informeren.

Referenties

4/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft mij in de persoon van Herman Eillert geadviseerd in het vertrektraject dat ik vanwege reorganisatie met mijn voormalig werkgever (een gemeente) doorliep. De adviezen waren to the point met aandacht voor mijn persoonlijke situatie en karakter, de contacten waren intensief en verliepen altijd ongedwongen, bijna vriendschappelijk. Op de momenten dat het nodig was voelde ik mij echt gesteund in de contacten met mijn werkgever. En, niet onbelangrijk: Ik ben tevreden met de uitkomt van het proces.”
4/5
“Tijdens een arbeidsconflict dat enkele maanden heeft geduurd, heb ik Stefan van Lammeren ervaren als een competente, rustige en doelgerichte advocaat. Daarnaast is Stefan een prettige persoon in de omgang die altijd alle tijd nam om zaken af te stemmen, ook buiten kantooruren. Dit heb ik zeer op prijs heb gesteld. De uiteindelijke uitkomst van het geschil (toekenning van een passende ontslagvergoeding door de kantonrechter) heeft er mede aan bijgedragen dat ik zeer tevreden ben over dit kantoor.”
5/5
“Ik heb met Stefan van Lammeren samengewerkt in een arbeidsrechtelijke procedure. Stefan heeft zich daarin steeds heel dienstverlenend, betrouwbaar en deskundig opgesteld. Daarnaast beschikt hij over een scherpe pen. Ik kan Stefan van harte aanbevelen als advocaat binnen zijn deskundigheidsgebieden.”
5/5
“Met verschillende juridische zaken heeft Herman de OSG en mij bijgestaan op een prettige, persoonlijke, maar vooral professionele en realistische benadering van problemen. Daarbij maakte zijn materiedeskundigheid van o.a. arbeidsrecht, met daarbij een snelle en accurate respons voor mij het verschil: een vrijwel onmiddellijke reactie, geen afspraken op lange termijn. Zijn manier van optreden is duidelijk en rustig. Herman toont oprecht gemeende interesse in zijn cliënt en investeert veel tijd en energie om een goede werkrelatie op te bouwen, waardoor er een zeer prettige samenwerking ontstaat. Ik kan Herman van harte aanbevelen voor ondersteuning bij o.a. arbeidsrechtelijke zaken.”
5/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft de gemeente Montferland op uitstekende wijze en met grote inhoudelijke deskundigheid vertegenwoordigd in beroep en hoger beroep aangaande de Incidentele Aanvullende Uitkering 2011 met als resultaat een volledige toekenning van de aanvraag.”
4/5
“Ik ken Stefan van Lammeren al vele jaren en doe, namens Stichting Oosterwijs, met enige regelmaat en naar mijn volle tevredenheid een beroep op zijn ondersteuning. Stefan staat borg voor snelle, accurate en doeltreffende hulp bij zeer diverse problemen van juridische aard in het onderwijs. Als ik Stefan nodig heb, dan staat hij direct klaar. Hij denkt en werkt op uiterst plezierige en kritische wijze mee aan de oplossing van een probleem. Stefan heeft door de loop der jaren heen de nodige zaken tot een goed einde gebracht voor Oosterwijs. Zowel in de rechtszaal als daarbuiten. Ook voor (collegiale) consultatie heb ik Stefan leren kennen als een kritische en analytische ‘sparring-partner’.”