Een werkgever is verplicht om een zieke of arbeidsongeschikte werknemer 2 jaar minimaal 70% salaris door te betalen (wat meer kan zijn op grond van een arbeidsovereenkomst, CAO of rechtspositieregeling) en zich in te spannen om de zieke werknemer weer te laten re-integreren in het arbeidsproces. In eerste instantie moeten die inspanningen gericht zijn op terugkeer in de eigen functie of in een passende functie bij de eigen werkgever (re-integratie in het eerste spoor). Als dat niet haalbaar blijkt zullen de inspanningen worden gericht op een functie bij een andere werkgever (re-integratie in het tweede spoor).
Het UWV controleert of de werkgever zich voldoende heeft ingespannen om tot een re-integratie van de werknemer te komen en kan een loonsanctie opleggen wanneer dat niet het geval is. Ook kan een door de werknemer bij het UWV aangevraagd deskundigenoordeel (een second opinion) over de vraag of de werkgever voldoende doet om de werknemer te re-integreren de aanleiding vormen voor het opleggen van een loonsanctie.

Een loonsanctie houdt in dat de werkgever de werknemer langer moet doorbetalen dan de genoemde periode van twee jaar. De loonsanctie duurt maximaal 1 jaar. Gedurende deze periode moet de werkgever het salaris doorbetalen en mag de werkgever de dienstbetrekking nog niet opzeggen wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid.

De werkgever kan bezwaar en beroep instellen tegen de beslissing van het UWV om een loonsanctie op te leggen. De praktijk leert dat zo’n procedure in de meeste gevallen weinig kans van slagen heeft. Dat betekent niet dat er wel degelijk situaties zijn waarin een reeds opgelegde loonsanctie met succes kan worden aangevochten. Wij kunnen nagaan of een bezwaar en/of beroep tegen een opgelegde loonsanctie kans van slagen heeft en de werkgever eventueel begeleiden in de procedure.

Het is zaak om op de juiste momenten de juiste stukken in het dossier te hebben. Wilt u weten hoe u een loonsanctie kunt voorkomen, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Referenties

4/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft mij in de persoon van Herman Eillert geadviseerd in het vertrektraject dat ik vanwege reorganisatie met mijn voormalig werkgever (een gemeente) doorliep. De adviezen waren to the point met aandacht voor mijn persoonlijke situatie en karakter, de contacten waren intensief en verliepen altijd ongedwongen, bijna vriendschappelijk. Op de momenten dat het nodig was voelde ik mij echt gesteund in de contacten met mijn werkgever. En, niet onbelangrijk: Ik ben tevreden met de uitkomt van het proces.”
4/5
“Tijdens een arbeidsconflict dat enkele maanden heeft geduurd, heb ik Stefan van Lammeren ervaren als een competente, rustige en doelgerichte advocaat. Daarnaast is Stefan een prettige persoon in de omgang die altijd alle tijd nam om zaken af te stemmen, ook buiten kantooruren. Dit heb ik zeer op prijs heb gesteld. De uiteindelijke uitkomst van het geschil (toekenning van een passende ontslagvergoeding door de kantonrechter) heeft er mede aan bijgedragen dat ik zeer tevreden ben over dit kantoor.”
5/5
“Ik heb met Stefan van Lammeren samengewerkt in een arbeidsrechtelijke procedure. Stefan heeft zich daarin steeds heel dienstverlenend, betrouwbaar en deskundig opgesteld. Daarnaast beschikt hij over een scherpe pen. Ik kan Stefan van harte aanbevelen als advocaat binnen zijn deskundigheidsgebieden.”
5/5
“Met verschillende juridische zaken heeft Herman de OSG en mij bijgestaan op een prettige, persoonlijke, maar vooral professionele en realistische benadering van problemen. Daarbij maakte zijn materiedeskundigheid van o.a. arbeidsrecht, met daarbij een snelle en accurate respons voor mij het verschil: een vrijwel onmiddellijke reactie, geen afspraken op lange termijn. Zijn manier van optreden is duidelijk en rustig. Herman toont oprecht gemeende interesse in zijn cliënt en investeert veel tijd en energie om een goede werkrelatie op te bouwen, waardoor er een zeer prettige samenwerking ontstaat. Ik kan Herman van harte aanbevelen voor ondersteuning bij o.a. arbeidsrechtelijke zaken.”
5/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft de gemeente Montferland op uitstekende wijze en met grote inhoudelijke deskundigheid vertegenwoordigd in beroep en hoger beroep aangaande de Incidentele Aanvullende Uitkering 2011 met als resultaat een volledige toekenning van de aanvraag.”
4/5
“Ik ken Stefan van Lammeren al vele jaren en doe, namens Stichting Oosterwijs, met enige regelmaat en naar mijn volle tevredenheid een beroep op zijn ondersteuning. Stefan staat borg voor snelle, accurate en doeltreffende hulp bij zeer diverse problemen van juridische aard in het onderwijs. Als ik Stefan nodig heb, dan staat hij direct klaar. Hij denkt en werkt op uiterst plezierige en kritische wijze mee aan de oplossing van een probleem. Stefan heeft door de loop der jaren heen de nodige zaken tot een goed einde gebracht voor Oosterwijs. Zowel in de rechtszaal als daarbuiten. Ook voor (collegiale) consultatie heb ik Stefan leren kennen als een kritische en analytische ‘sparring-partner’.”