Heeft u vragen over de
WIA? Onze advocaten staan u graag te woord

Vraag gratis spreekuur aan
Wanneer een werknemer bijna 2 jaar ziek is en hierdoor niet of minder kan werken, dan kan deze werknemer een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV.
De aanspraak op een WIA-uitkering is geregeld in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze kent twee soorten uitkeringen: de WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en de IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten).

Wanneer een werknemer helemaal niet meer (of nauwelijks nog) kan werken en er vrijwel geen uitzicht is op een herstel, kan deze werknemer aanspraak maken op een IVA-uitkering.

Wanneer de werknemer nog wel (deels) kan werken kan de werknemer een WGA-uitkering aanvragen. Daarvoor moet de werknemer bijna 2 jaar (104 weken) ziek zijn en door deze ziekte 65% of minder kunnen verdienen van het reguliere salaris.

De beoordeling van de WIA-aanvraag kan opleveren dat het UWV vindt dat de werkgever nog onvoldoende heeft gedaan aan de re-integratie en een loonsanctie oplegt. In dat geval zal er nog geen WIA-uitkering worden toegekend maar zal eerst de loonsanctie moeten worden uitgediend. Dat betekent dat de werkgever ook na 2 jaar ziekte het salaris moet doorbetalen.

Het UWV neemt een beslissing op de WIA-aanvraag na het beoordelen van het re-integratieverslag en gesprekken tussen de werknemer en de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van het UWV. In de beslissing staat of de uitkering is toegekend, welke uitkering het betreft en wat de duur is van de uitkering. Tegen de beslissing van het UWV staat bezwaar en beroep open.

Advocaten met verstand van de WIA-uitkering

Wilt u weten of u (of uw werknemer) in aanmerking komt voor een WIA-uitkering of wilt u weten of u wat moet of kunt ondernemen tegen een WIA-besluit van het UWV, neem dan contact met ons op.

Referenties

4/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft mij in de persoon van Herman Eillert geadviseerd in het vertrektraject dat ik vanwege reorganisatie met mijn voormalig werkgever (een gemeente) doorliep. De adviezen waren to the point met aandacht voor mijn persoonlijke situatie en karakter, de contacten waren intensief en verliepen altijd ongedwongen, bijna vriendschappelijk. Op de momenten dat het nodig was voelde ik mij echt gesteund in de contacten met mijn werkgever. En, niet onbelangrijk: Ik ben tevreden met de uitkomt van het proces.”
4/5
“Tijdens een arbeidsconflict dat enkele maanden heeft geduurd, heb ik Stefan van Lammeren ervaren als een competente, rustige en doelgerichte advocaat. Daarnaast is Stefan een prettige persoon in de omgang die altijd alle tijd nam om zaken af te stemmen, ook buiten kantooruren. Dit heb ik zeer op prijs heb gesteld. De uiteindelijke uitkomst van het geschil (toekenning van een passende ontslagvergoeding door de kantonrechter) heeft er mede aan bijgedragen dat ik zeer tevreden ben over dit kantoor.”
5/5
“Ik heb met Stefan van Lammeren samengewerkt in een arbeidsrechtelijke procedure. Stefan heeft zich daarin steeds heel dienstverlenend, betrouwbaar en deskundig opgesteld. Daarnaast beschikt hij over een scherpe pen. Ik kan Stefan van harte aanbevelen als advocaat binnen zijn deskundigheidsgebieden.”
5/5
“Met verschillende juridische zaken heeft Herman de OSG en mij bijgestaan op een prettige, persoonlijke, maar vooral professionele en realistische benadering van problemen. Daarbij maakte zijn materiedeskundigheid van o.a. arbeidsrecht, met daarbij een snelle en accurate respons voor mij het verschil: een vrijwel onmiddellijke reactie, geen afspraken op lange termijn. Zijn manier van optreden is duidelijk en rustig. Herman toont oprecht gemeende interesse in zijn cliënt en investeert veel tijd en energie om een goede werkrelatie op te bouwen, waardoor er een zeer prettige samenwerking ontstaat. Ik kan Herman van harte aanbevelen voor ondersteuning bij o.a. arbeidsrechtelijke zaken.”
5/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft de gemeente Montferland op uitstekende wijze en met grote inhoudelijke deskundigheid vertegenwoordigd in beroep en hoger beroep aangaande de Incidentele Aanvullende Uitkering 2011 met als resultaat een volledige toekenning van de aanvraag.”
4/5
“Ik ken Stefan van Lammeren al vele jaren en doe, namens Stichting Oosterwijs, met enige regelmaat en naar mijn volle tevredenheid een beroep op zijn ondersteuning. Stefan staat borg voor snelle, accurate en doeltreffende hulp bij zeer diverse problemen van juridische aard in het onderwijs. Als ik Stefan nodig heb, dan staat hij direct klaar. Hij denkt en werkt op uiterst plezierige en kritische wijze mee aan de oplossing van een probleem. Stefan heeft door de loop der jaren heen de nodige zaken tot een goed einde gebracht voor Oosterwijs. Zowel in de rechtszaal als daarbuiten. Ook voor (collegiale) consultatie heb ik Stefan leren kennen als een kritische en analytische ‘sparring-partner’.”