Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering)

KIES VOOR DÉ SPECIALIST IN ENSCHEDE

In het geval dat een werknemer (of ambtenaar) ontslagen wordt, zal het recht op salaris eindigen. Op dat moment kan de werknemer een WW-uitkering aanvragen bij het UWV.

Voorwaarden om WW-uitkering te krijgen

Er zijn echter een aantal voorwaarden waaraan voldoen moet worden. De duur van de WW-uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden van de werknemer en of de werknemer recht heeft op een WW-uitkering. Bovendien is het van belang dat de werknemer beschikbaar is om te werken en dat er een verplichting is om te solliciteren gedurende de periode van de WW-uitkering. Wanneer de werknemer niet aan deze voorwaarden voldoet, kan het UWV de WW-uitkering uitzetten. De reden van het ontslag is eveneens van belang. Een werknemer die zelf ontslag heeft genomen, heeft in principe geen recht op een WW-uitkering. Wanneer de werknemer echter verwijtbaar heeft gehandeld en daardoor is ontslagen, kan het UWV de WW-uitkering weigeren. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij ontslag op staande voet.

 

Wij beantwoorden al uw vragen over WW-uitkering

Wanneer het dienstverband in onderling overleg wordt beëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst, is het van belang te laten controleren of deze overeenkomst recht geeft op een WW-uitkering. We kunnen voor u uitzoeken of u recht heeft op een WW-uitkering als uw dienstverband eindigt. Wij kunnen nagaan of een vaststellingsovereenkomst (voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst of aanstelling) recht geeft op een WW-uitkering. Als u van mening bent dat uw aanvraag voor een WW-uitkering ten onrechte is afgewezen, kunnen wij het besluit van het UWV voor u controleren en u, indien gewenst, ook bijstaan in de procedure om het besluit van het UWV aan te vechten.

Werknemers kunnen ook vragen hebben over de WW-uitkering. Sommige werkgevers zijn zelf verantwoordelijk voor het risico van de WW-uitkering. Dit is bijvoorbeeld het geval bij werkgevers in het onderwijs en bij overheidsinstanties. In dat geval is de werkgever ook betrokken bij de beslissing van het UW over de WW-aanvraag van de (voormalige) werknemers. Het kan voorkomen dat een werknemer ontslagen wordt vanwege verwijtbaar gedrag of nalatigheid, maar dat het UWV toch een WW-uitkering toekent. In zo’n situatie kunt u, als eigenrisicodrager, het besluit van het UWV aanvechten. 

 

Wij staan u graag bij

Als u uw recht op een WW-uitkering wilt laten controleren bij een vaststellingsovereenkomst of in een ontslagtraject, als u wilt weten of een weigering of toekenning van een WW-uitkering rechtsgeldig is, of als u andere vragen heeft, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Referenties

4/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft mij in de persoon van Herman Eillert geadviseerd in het vertrektraject dat ik vanwege reorganisatie met mijn voormalig werkgever (een gemeente) doorliep. De adviezen waren to the point met aandacht voor mijn persoonlijke situatie en karakter, de contacten waren intensief en verliepen altijd ongedwongen, bijna vriendschappelijk. Op de momenten dat het nodig was voelde ik mij echt gesteund in de contacten met mijn werkgever. En, niet onbelangrijk: Ik ben tevreden met de uitkomt van het proces.”
4/5
“Tijdens een arbeidsconflict dat enkele maanden heeft geduurd, heb ik Stefan van Lammeren ervaren als een competente, rustige en doelgerichte advocaat. Daarnaast is Stefan een prettige persoon in de omgang die altijd alle tijd nam om zaken af te stemmen, ook buiten kantooruren. Dit heb ik zeer op prijs heb gesteld. De uiteindelijke uitkomst van het geschil (toekenning van een passende ontslagvergoeding door de kantonrechter) heeft er mede aan bijgedragen dat ik zeer tevreden ben over dit kantoor.”
5/5
“Ik heb met Stefan van Lammeren samengewerkt in een arbeidsrechtelijke procedure. Stefan heeft zich daarin steeds heel dienstverlenend, betrouwbaar en deskundig opgesteld. Daarnaast beschikt hij over een scherpe pen. Ik kan Stefan van harte aanbevelen als advocaat binnen zijn deskundigheidsgebieden.”
5/5
“Met verschillende juridische zaken heeft Herman de OSG en mij bijgestaan op een prettige, persoonlijke, maar vooral professionele en realistische benadering van problemen. Daarbij maakte zijn materiedeskundigheid van o.a. arbeidsrecht, met daarbij een snelle en accurate respons voor mij het verschil: een vrijwel onmiddellijke reactie, geen afspraken op lange termijn. Zijn manier van optreden is duidelijk en rustig. Herman toont oprecht gemeende interesse in zijn cliënt en investeert veel tijd en energie om een goede werkrelatie op te bouwen, waardoor er een zeer prettige samenwerking ontstaat. Ik kan Herman van harte aanbevelen voor ondersteuning bij o.a. arbeidsrechtelijke zaken.”
5/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft de gemeente Montferland op uitstekende wijze en met grote inhoudelijke deskundigheid vertegenwoordigd in beroep en hoger beroep aangaande de Incidentele Aanvullende Uitkering 2011 met als resultaat een volledige toekenning van de aanvraag.”
4/5
“Ik ken Stefan van Lammeren al vele jaren en doe, namens Stichting Oosterwijs, met enige regelmaat en naar mijn volle tevredenheid een beroep op zijn ondersteuning. Stefan staat borg voor snelle, accurate en doeltreffende hulp bij zeer diverse problemen van juridische aard in het onderwijs. Als ik Stefan nodig heb, dan staat hij direct klaar. Hij denkt en werkt op uiterst plezierige en kritische wijze mee aan de oplossing van een probleem. Stefan heeft door de loop der jaren heen de nodige zaken tot een goed einde gebracht voor Oosterwijs. Zowel in de rechtszaal als daarbuiten. Ook voor (collegiale) consultatie heb ik Stefan leren kennen als een kritische en analytische ‘sparring-partner’.”