Wet werk en zekerheid

Vraag gratis spreekuur aan

Grote veranderingen in het ontslagrecht

Met de Wet Werk en Zekerheid wordt een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het arbeidsrecht.

Twee tranches

De belangrijkste bepalingen van de Werk en Zekerheid worden in twee delen ingevoerd. Vooral het tweede deel van de wet heeft grote invloed op het ontslagrecht.

Per 1 januari 2015:

  • Geldt een aanzegtermijn voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer. De werkgever moet uiterlijk een maand voor afloop schriftelijk aan de werknemer berichten of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet en (zo ja) onder welke voorwaarden.
  • Kan de werkgever niet langer een proeftijd bedingen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een duur van 6 maanden of minder.
  • Het is in beginsel niet meer mogelijk om in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een concurrentiebeding overeen te komen.

Per 1 juli 2015:

  • De werkgever heeft nu nog de vrije keuze: opzeggen met een ontslagvergunning van het UWV of een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. De ontslagroute wordt afhankelijk van de ontslaggrond. Bij bedrijfseconomische redenen of bij langdurige ziekte kan het dienstverband met voorafgaande toestemming van het UWV worden opgezegd. Bij alle overige ontslaggronden (disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie etc) kan een ontbindingsverzoek worden ingediend bij de kantonrechter.
  • Er komt een vaste transitievergoeding (in hoogte afhankelijk van leeftijd en lengte dienstverband) in plaats van de variabele ontslagvergoeding die nu aan de hand van de kantonrechtersformule wordt vastgesteld. Bij ernstige verwijtbaarheid van de werkgever kan de werknemer bij de kantonrechter nog aanspraak maken op een aanvullende vergoeding. De praktijk zal uitwijzen hoe de kantonrechters hiermee omgaan.
  • Er is geen beroep mogelijk tegen een beslissing van het UWV op de aanvraag van een ontslagvergunning of tegen een ontbindingsbeschikking van de kantonrechter. In het nieuwe ontslagrecht zijn die beroepsmogelijkheden er wel.

En nu?

Bij Eillert & Van Lammeren zetten we graag uiteen wat de invoering van de wet Werk en Zekerheid voor u betekent. Wat wijzigt er en welke overgangsregels gelden er voor bestaande gevallen? Onze juristen bezitten actuele kennis over het arbeidsrecht. Kom langs tijdens ons gratis spreekuur of maak een afspraak en u weet snel meer over de Wet Werk en Zekerheid.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer meer informatie over Wet werk en zekerheid? Wij helpen u graag met het vinden van de juiste oplossing. Neem contact met ons op of bezoek ons gratis spreekuur.

Neem contact op