Bovenwettelijke uitkering en afkoop contract

De rechten van een ambtenaar

Vraag gratis spreekuur aan

Rechten van een ambtenaar bij ontslag

In geval van ontslag heeft de ambtenaar in beginsel recht op een WW-uitkering Dat is alleen anders als hij zelf ontslag neemt of wordt ontslagen wegens verwijtbaar handelen of wegens ziekte c.q. arbeidsongeschiktheid. Aan de toekenning van een WW-uitkering is in de rechtspositieregeling een bovenwettelijke uitkering verbonden. Deze bovenwettelijke uitkering geeft een aanvulling op de WW-uitkering en in de meeste gevallen ook een uitkering aansluitend op het aflopen van de WW-uitkering.

In een vaststellingsovereenkomst kunnen afspraken worden gemaakt tussen de werkgever en de ambtenaar over de aanspraak op de (bovenwettelijke) werkloosheidsregeling. Er kan dan ook worden afgesproken dat een ambtenaar in ruil voor een afkoopsom geen aanspraak maakt op de wettelijke (WW) en bovenwettelijke werkloosheidsuitkering, die anders ten laste zou komen van de werkgever.

Formeel gezien kan het recht op WW niet worden afgekocht. Dat geldt wel voor het recht op een bovenwettelijke regeling. Er wordt dan ook wel eens afgesproken alleen de bovenwettelijke regeling af te kopen. Het is echter heel goed mogelijk om te voorkomen dat een ambtenaar ook geen aanspraak maakt op de WW-uitkering waarvoor de werkgever eigenrisicodrager is. Partijen spreken dan een ontslag op verzoek af waardoor er geen recht meer bestaat op WW. In ruil daarvoor wordt een afkoopbedrag afgesproken, dat een deel van de (contante) waarde van de aanspraak op de werkloosheidsregeling vertegenwoordigt.

Schakel Eillert en Van Lammeren Advocaten in

Wij hebben ruime ervaring met deze afkoopsituaties en maken ten behoeve van onderhandelingen overzichten waarin de geldelijke waarde van de werkloosheidsregeling inzichtelijk is gemaakt, inclusief alle werkgeverslasten en een vergelijking met de kosten van een doorzetting van het dienstverband.  Op grond hiervan kan op een verantwoorde en zakelijke wijze een afkoopbedrag overeen worden gekomen.

Bent u voornemens het gesprek aan te gaan over een (voorstel tot) een afkoop of bent u benieuwd naar uw mogelijkheden voor zo’n regeling, neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Referenties

4/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft mij in de persoon van Herman Eillert geadviseerd in het vertrektraject dat ik vanwege reorganisatie met mijn voormalig werkgever (een gemeente) doorliep. De adviezen waren to the point met aandacht voor mijn persoonlijke situatie en karakter, de contacten waren intensief en verliepen altijd ongedwongen, bijna vriendschappelijk. Op de momenten dat het nodig was voelde ik mij echt gesteund in de contacten met mijn werkgever. En, niet onbelangrijk: Ik ben tevreden met de uitkomt van het proces.”
4/5
“Tijdens een arbeidsconflict dat enkele maanden heeft geduurd, heb ik Stefan van Lammeren ervaren als een competente, rustige en doelgerichte advocaat. Daarnaast is Stefan een prettige persoon in de omgang die altijd alle tijd nam om zaken af te stemmen, ook buiten kantooruren. Dit heb ik zeer op prijs heb gesteld. De uiteindelijke uitkomst van het geschil (toekenning van een passende ontslagvergoeding door de kantonrechter) heeft er mede aan bijgedragen dat ik zeer tevreden ben over dit kantoor.”
5/5
“Ik heb met Stefan van Lammeren samengewerkt in een arbeidsrechtelijke procedure. Stefan heeft zich daarin steeds heel dienstverlenend, betrouwbaar en deskundig opgesteld. Daarnaast beschikt hij over een scherpe pen. Ik kan Stefan van harte aanbevelen als advocaat binnen zijn deskundigheidsgebieden.”
5/5
“Met verschillende juridische zaken heeft Herman de OSG en mij bijgestaan op een prettige, persoonlijke, maar vooral professionele en realistische benadering van problemen. Daarbij maakte zijn materiedeskundigheid van o.a. arbeidsrecht, met daarbij een snelle en accurate respons voor mij het verschil: een vrijwel onmiddellijke reactie, geen afspraken op lange termijn. Zijn manier van optreden is duidelijk en rustig. Herman toont oprecht gemeende interesse in zijn cliënt en investeert veel tijd en energie om een goede werkrelatie op te bouwen, waardoor er een zeer prettige samenwerking ontstaat. Ik kan Herman van harte aanbevelen voor ondersteuning bij o.a. arbeidsrechtelijke zaken.”
5/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft de gemeente Montferland op uitstekende wijze en met grote inhoudelijke deskundigheid vertegenwoordigd in beroep en hoger beroep aangaande de Incidentele Aanvullende Uitkering 2011 met als resultaat een volledige toekenning van de aanvraag.”
4/5
“Ik ken Stefan van Lammeren al vele jaren en doe, namens Stichting Oosterwijs, met enige regelmaat en naar mijn volle tevredenheid een beroep op zijn ondersteuning. Stefan staat borg voor snelle, accurate en doeltreffende hulp bij zeer diverse problemen van juridische aard in het onderwijs. Als ik Stefan nodig heb, dan staat hij direct klaar. Hij denkt en werkt op uiterst plezierige en kritische wijze mee aan de oplossing van een probleem. Stefan heeft door de loop der jaren heen de nodige zaken tot een goed einde gebracht voor Oosterwijs. Zowel in de rechtszaal als daarbuiten. Ook voor (collegiale) consultatie heb ik Stefan leren kennen als een kritische en analytische ‘sparring-partner’.”