Medezeggenschap voor ambtenaren

Vraag gratis spreekuur aan
Net als gewone werknemers hebben ambtenaren recht op inspraak bij belangrijke beslissingen en veranderingen binnen de organisatie van hun werkgever.
De Wet op de ondernemingsraden is ook van toepassing op ambtenaren. Deze wet schrijft voor dat de werkgever een ondernemingsraad moet instellen en voor belangrijke beslissingen (vooral wanneer deze gevolgen kunnen hebben voor het personeel) vooraf advies of zelfs instemming moet vragen aan de ondernemingsraad. In het onderwijs is de medezeggenschap geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen. Daar is de medezeggenschap niet vorm gegeven in ondernemingsraden maar in medezeggenschapsraden. In scholen zijn zowel het personeel als ouders en leerlingen vertegenwoordigd in de medezeggenschapsstructuur.

Wanneer een ondernemingsraad of medezeggenschapsraad het niet eens is met een beslissing van de werkgever, bijvoorbeeld omdat een beslissing van de werkgever ten onrechte niet voor advies of instemming is voorgelegd of omdat door de beslissing de belangen van de organisatie ernstig worden geschaad, kan de ondernemingsraad of de medezeggenschapsraad zich hiertegen verzetten. De ondernemingsraad kan een verzoek indienen om de beslissing te toetsen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. De medezeggenschapsraad kan de beslissing laten toetsen bij een landelijke geschillencommissie met een beroepsmogelijkheid bij de Ondernemingskamer.

Voor de medezeggenschap bij de overheid geldt nog een bijzondere regel. Die regel, opgenomen in de Wet op de ondernemingsraden, heet ‘het primaat van de politiek’ en houdt in dat de ondernemingsraad geen bevoegdheden heeft waar het gaat om ‘aangelegenheden die zien op de publiekrechtelijke vaststelling van taken van publiekrechtelijke lichamen en onderdelen daarvan’. De bedoeling van deze regel is om besluitvorming die tot stand is gekomen volgens het democratische politieke proces niet nog eens over te doen binnen de medezeggenschapsrelatie. Dat heeft ook geen zin wanneer de werkgever gewoonweg verplicht is zo’n besluit te nemen of uit te voeren. Let wel, heeft zo’n besluit personele gevolgen, dan heeft de ondernemingsraad wel haar recht op medezeggenschap ten aanzien van die personele gevolgen.

Heeft u vragen over het advies- of instemmingsrecht van de ondernemingsraad / medezeggenschapsraad of anderszins vragen die zien op het medezeggenschapsrecht, neemt u dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Referenties

4/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft mij in de persoon van Herman Eillert geadviseerd in het vertrektraject dat ik vanwege reorganisatie met mijn voormalig werkgever (een gemeente) doorliep. De adviezen waren to the point met aandacht voor mijn persoonlijke situatie en karakter, de contacten waren intensief en verliepen altijd ongedwongen, bijna vriendschappelijk. Op de momenten dat het nodig was voelde ik mij echt gesteund in de contacten met mijn werkgever. En, niet onbelangrijk: Ik ben tevreden met de uitkomt van het proces.”
4/5
“Tijdens een arbeidsconflict dat enkele maanden heeft geduurd, heb ik Stefan van Lammeren ervaren als een competente, rustige en doelgerichte advocaat. Daarnaast is Stefan een prettige persoon in de omgang die altijd alle tijd nam om zaken af te stemmen, ook buiten kantooruren. Dit heb ik zeer op prijs heb gesteld. De uiteindelijke uitkomst van het geschil (toekenning van een passende ontslagvergoeding door de kantonrechter) heeft er mede aan bijgedragen dat ik zeer tevreden ben over dit kantoor.”
5/5
“Ik heb met Stefan van Lammeren samengewerkt in een arbeidsrechtelijke procedure. Stefan heeft zich daarin steeds heel dienstverlenend, betrouwbaar en deskundig opgesteld. Daarnaast beschikt hij over een scherpe pen. Ik kan Stefan van harte aanbevelen als advocaat binnen zijn deskundigheidsgebieden.”
5/5
“Met verschillende juridische zaken heeft Herman de OSG en mij bijgestaan op een prettige, persoonlijke, maar vooral professionele en realistische benadering van problemen. Daarbij maakte zijn materiedeskundigheid van o.a. arbeidsrecht, met daarbij een snelle en accurate respons voor mij het verschil: een vrijwel onmiddellijke reactie, geen afspraken op lange termijn. Zijn manier van optreden is duidelijk en rustig. Herman toont oprecht gemeende interesse in zijn cliënt en investeert veel tijd en energie om een goede werkrelatie op te bouwen, waardoor er een zeer prettige samenwerking ontstaat. Ik kan Herman van harte aanbevelen voor ondersteuning bij o.a. arbeidsrechtelijke zaken.”
5/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft de gemeente Montferland op uitstekende wijze en met grote inhoudelijke deskundigheid vertegenwoordigd in beroep en hoger beroep aangaande de Incidentele Aanvullende Uitkering 2011 met als resultaat een volledige toekenning van de aanvraag.”
4/5
“Ik ken Stefan van Lammeren al vele jaren en doe, namens Stichting Oosterwijs, met enige regelmaat en naar mijn volle tevredenheid een beroep op zijn ondersteuning. Stefan staat borg voor snelle, accurate en doeltreffende hulp bij zeer diverse problemen van juridische aard in het onderwijs. Als ik Stefan nodig heb, dan staat hij direct klaar. Hij denkt en werkt op uiterst plezierige en kritische wijze mee aan de oplossing van een probleem. Stefan heeft door de loop der jaren heen de nodige zaken tot een goed einde gebracht voor Oosterwijs. Zowel in de rechtszaal als daarbuiten. Ook voor (collegiale) consultatie heb ik Stefan leren kennen als een kritische en analytische ‘sparring-partner’.”