Advies bij ontslag

Vraag gratis spreekuur aan
Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is het Nederlandse ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. De ontslagroute is nu afhankelijk van de ontslaggrond:

  1. In geval van bedrijfseconomische redenen (reorganisatie) of bij langdurige ziekte c.q. arbeidsongeschiktheid (langer dan 2 jaar) kan het dienstverband worden opgezegd met voorafgaande toestemming van het UWV.
  2. Bij alle overige ontslaggronden (disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie, verwijtbaar handelen etc.)  kan de kantonrechter worden verzocht om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Als de arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van de werkgever heeft de werknemer in beginsel recht op een transitievergoeding en in uitzonderlijke omstandigheden op een aanvullende billijke vergoeding. Voor meer informatie over de vergoedingen verwijzen wij u naar de pagina transitievergoeding/billijke vergoeding.

Beroep, hoger beroep en cassatie

Sinds de Wet Werk en Zekerheid is het in ontslagprocedures mogelijk om in beroep te gaan tegen een uitspraak van het UWV:

  • als het UWV negatief beslist op een ontslagaanvraag kan de werkgever bij de kantonrechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst indienen;
  • een werknemer die via de UWV-procedure wordt ontslagen kan de kantonrechter verzoeken om vernietiging van het ontslag en herstel van de arbeidsovereenkomst.

Tegen beschikkingen van de kantonrechter waarbij op een ontbindingsverzoek is beslist kan hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof. De beroepstermijn is drie maanden. Is de werkgever of werknemer het niet eens met de uitspraak van het Gerechtshof in hoger beroep? Dan kan de werkgever of werknemer in cassatie gaan bij de Hoge Raad.

In hoger beroep bij het Gerechtshof (of in cassatie bij de Hoge Raad) zijn in een ontslagprocedure de volgende uitkomsten mogelijk:

  1. De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst ten onterechte ontbonden of een verzoek tot vernietiging van de opzegging en herstel van de arbeidsovereenkomst is door de kantonrechter ten onrechte afgewezen. In dat geval kan de arbeidsovereenkomst worden hersteld of kan een billijke vergoeding worden toegekend.
  2. De kantonrechter heeft een ontbindingsverzoek ten onterechte afgewezen of een verzoek tot vernietiging van de opzegging en herstel van de arbeidsovereenkomst ten onrechte toegewezen. In dat geval wordt een datum bepaald waarop de arbeidsovereenkomst alsnog eindigt.
  3. Indien het gaat om een toegewezen ontbindingsverzoek dat door de werknemer is ingediend, is herstel van de arbeidsovereenkomst niet mogelijk en beperkt de beoordeling in hoger beroep en cassatie zich tot de hoogte van de toegekende vergoeding.

Vaststellingsovereenkomst

Een inhoudelijk ontslagtraject kan veel tijd, geld en negatieve energie kosten. Het kan dan ook de moeite waard zijn om met de werknemer in overleg te treden over een beëindigingsregeling. Voor meer informatie zie de pagina vaststellingsovereenkomst.

Ontslag op staande voet

Als sprake is van een dringende reden kan de werkgever overgaan tot ontslag op staande voet. In dat geval hoeft de werkgever niet vooraf naar het UWV of de kantonrechter en kan de werkgever de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. De werknemer kan vervolgens de rechtsgeldigheid van het ontslag betwisten in een procedure bij de kantonrechter. Vanwege de ingrijpende gevolgen van een ontslag op staande voet (de arbeidsovereenkomst eindigt onmiddellijk en er bestaat veelal geen recht op een werkloosheidsuitkering) zijn de eisen die aan een ontslag op staande voet gesteld worden streng:

  • er moet sprake zijn van een dringende reden (bijvoorbeeld: diefstal, bedreiging, herhaalde werkweigering) voor ontslag;
  • het ontslag moet onverwijld worden verleend nadat de werkgever met de dringende reden bekend was;
  • bij het ontslag moet de werknemer duidelijk worden gemaakt wat de reden is voor het ontslag op staande voet.

De werkgever moet niet alleen inschatten of het gedrag van de werknemer een dringende reden voor ontslag oplevert. Daarnaast moet de werkgever procedureel ook zeer nauwkeurig te werk gaan. Is sprake van ernstig verwijtbaar gedrag van de werknemer wat ook een dringende reden oplevert, dan kan het ontslag toch vernietigd worden als de werkgever procedureel niet juist handelt. Wij adviseren u dan ook om zo spoedig mogelijk juridisch advies in te winnen indien u als werknemer op staande voet bent ontslagen of indien u als werkgever ontslag op staande voet overweegt.

Indien u contact met ons opneemt kunnen wij u in een eerste gesprek (bij ons op kantoor of telefonisch) kosteloos en vrijblijvend informeren over uw mogelijkheden.

Referenties

4/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft mij in de persoon van Herman Eillert geadviseerd in het vertrektraject dat ik vanwege reorganisatie met mijn voormalig werkgever (een gemeente) doorliep. De adviezen waren to the point met aandacht voor mijn persoonlijke situatie en karakter, de contacten waren intensief en verliepen altijd ongedwongen, bijna vriendschappelijk. Op de momenten dat het nodig was voelde ik mij echt gesteund in de contacten met mijn werkgever. En, niet onbelangrijk: Ik ben tevreden met de uitkomt van het proces.”
4/5
“Tijdens een arbeidsconflict dat enkele maanden heeft geduurd, heb ik Stefan van Lammeren ervaren als een competente, rustige en doelgerichte advocaat. Daarnaast is Stefan een prettige persoon in de omgang die altijd alle tijd nam om zaken af te stemmen, ook buiten kantooruren. Dit heb ik zeer op prijs heb gesteld. De uiteindelijke uitkomst van het geschil (toekenning van een passende ontslagvergoeding door de kantonrechter) heeft er mede aan bijgedragen dat ik zeer tevreden ben over dit kantoor.”
5/5
“Ik heb met Stefan van Lammeren samengewerkt in een arbeidsrechtelijke procedure. Stefan heeft zich daarin steeds heel dienstverlenend, betrouwbaar en deskundig opgesteld. Daarnaast beschikt hij over een scherpe pen. Ik kan Stefan van harte aanbevelen als advocaat binnen zijn deskundigheidsgebieden.”
5/5
“Met verschillende juridische zaken heeft Herman de OSG en mij bijgestaan op een prettige, persoonlijke, maar vooral professionele en realistische benadering van problemen. Daarbij maakte zijn materiedeskundigheid van o.a. arbeidsrecht, met daarbij een snelle en accurate respons voor mij het verschil: een vrijwel onmiddellijke reactie, geen afspraken op lange termijn. Zijn manier van optreden is duidelijk en rustig. Herman toont oprecht gemeende interesse in zijn cliënt en investeert veel tijd en energie om een goede werkrelatie op te bouwen, waardoor er een zeer prettige samenwerking ontstaat. Ik kan Herman van harte aanbevelen voor ondersteuning bij o.a. arbeidsrechtelijke zaken.”
5/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft de gemeente Montferland op uitstekende wijze en met grote inhoudelijke deskundigheid vertegenwoordigd in beroep en hoger beroep aangaande de Incidentele Aanvullende Uitkering 2011 met als resultaat een volledige toekenning van de aanvraag.”
4/5
“Ik ken Stefan van Lammeren al vele jaren en doe, namens Stichting Oosterwijs, met enige regelmaat en naar mijn volle tevredenheid een beroep op zijn ondersteuning. Stefan staat borg voor snelle, accurate en doeltreffende hulp bij zeer diverse problemen van juridische aard in het onderwijs. Als ik Stefan nodig heb, dan staat hij direct klaar. Hij denkt en werkt op uiterst plezierige en kritische wijze mee aan de oplossing van een probleem. Stefan heeft door de loop der jaren heen de nodige zaken tot een goed einde gebracht voor Oosterwijs. Zowel in de rechtszaal als daarbuiten. Ook voor (collegiale) consultatie heb ik Stefan leren kennen als een kritische en analytische ‘sparring-partner’.”