Bovenwettelijke werkloosheidsuitkering

Advies voor werkgever en werknemer

Vraag gratis spreekuur aan

Bovenwettelijke uitkering ontvangen als werknemer

Een werknemer heeft in beginsel recht op een WW-uitkering wanneer hij niet zelf om zijn ontslag heeft verzocht, zijn ontslag niet verwijtbaar is, hij niet ziek is en ook voor het overige voldaan is aan de voorwaarden voor toekenning van een WW-uitkering. Voor werknemers in dienst van de overheid of bepaalde sectoren (zoals het onderwijs en de zorg) is in de rechtspositieregeling / cao aan de toekenning van een WW-uitkering een bovenwettelijke uitkering verbonden. Deze bovenwettelijke uitkering geeft een aanvulling bovenop de WW-uitkering voor de duur van de WW uitkering (de aanvullende uitkering) en in de meeste gevallen ook een uitkering aansluitend aan het aflopen van de WW-uitkering (de aansluitende uitkering).

Afkopen van een contract als werkgever

Vaak worden er bij een ontslag afspraken gemaakt over de aanspraken op de (bovenwettelijke) werkloosheidsregeling in een vaststellingsovereenkomst. Er kan dan ook worden afgesproken dat de aanspraak op de wettelijke (WW) en bovenwettelijke werkloosheidsuitkering, die anders ten laste zou komen van de werkgever, wordt afgekocht.

Wij kunnen voor u inzichtelijk maken wat de waarde van de (bovenwettelijke) werkloosheidsregeling is, inclusief alle werkgeverslasten en een vergelijking maken met de kosten van een voortzetting van het dienstverband. Op grond hiervan kunt u bepalen of het gebruik maken of juist het afkopen van deze regeling in uw specifieke geval aantrekkelijk is.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die de bovenwettelijke werkloosheidsregeling in uw specifieke geval biedt, neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Referenties

4/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft mij in de persoon van Herman Eillert geadviseerd in het vertrektraject dat ik vanwege reorganisatie met mijn voormalig werkgever (een gemeente) doorliep. De adviezen waren to the point met aandacht voor mijn persoonlijke situatie en karakter, de contacten waren intensief en verliepen altijd ongedwongen, bijna vriendschappelijk. Op de momenten dat het nodig was voelde ik mij echt gesteund in de contacten met mijn werkgever. En, niet onbelangrijk: Ik ben tevreden met de uitkomt van het proces.”
4/5
“Tijdens een arbeidsconflict dat enkele maanden heeft geduurd, heb ik Stefan van Lammeren ervaren als een competente, rustige en doelgerichte advocaat. Daarnaast is Stefan een prettige persoon in de omgang die altijd alle tijd nam om zaken af te stemmen, ook buiten kantooruren. Dit heb ik zeer op prijs heb gesteld. De uiteindelijke uitkomst van het geschil (toekenning van een passende ontslagvergoeding door de kantonrechter) heeft er mede aan bijgedragen dat ik zeer tevreden ben over dit kantoor.”
5/5
“Ik heb met Stefan van Lammeren samengewerkt in een arbeidsrechtelijke procedure. Stefan heeft zich daarin steeds heel dienstverlenend, betrouwbaar en deskundig opgesteld. Daarnaast beschikt hij over een scherpe pen. Ik kan Stefan van harte aanbevelen als advocaat binnen zijn deskundigheidsgebieden.”
5/5
“Met verschillende juridische zaken heeft Herman de OSG en mij bijgestaan op een prettige, persoonlijke, maar vooral professionele en realistische benadering van problemen. Daarbij maakte zijn materiedeskundigheid van o.a. arbeidsrecht, met daarbij een snelle en accurate respons voor mij het verschil: een vrijwel onmiddellijke reactie, geen afspraken op lange termijn. Zijn manier van optreden is duidelijk en rustig. Herman toont oprecht gemeende interesse in zijn cliënt en investeert veel tijd en energie om een goede werkrelatie op te bouwen, waardoor er een zeer prettige samenwerking ontstaat. Ik kan Herman van harte aanbevelen voor ondersteuning bij o.a. arbeidsrechtelijke zaken.”
5/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft de gemeente Montferland op uitstekende wijze en met grote inhoudelijke deskundigheid vertegenwoordigd in beroep en hoger beroep aangaande de Incidentele Aanvullende Uitkering 2011 met als resultaat een volledige toekenning van de aanvraag.”
4/5
“Ik ken Stefan van Lammeren al vele jaren en doe, namens Stichting Oosterwijs, met enige regelmaat en naar mijn volle tevredenheid een beroep op zijn ondersteuning. Stefan staat borg voor snelle, accurate en doeltreffende hulp bij zeer diverse problemen van juridische aard in het onderwijs. Als ik Stefan nodig heb, dan staat hij direct klaar. Hij denkt en werkt op uiterst plezierige en kritische wijze mee aan de oplossing van een probleem. Stefan heeft door de loop der jaren heen de nodige zaken tot een goed einde gebracht voor Oosterwijs. Zowel in de rechtszaal als daarbuiten. Ook voor (collegiale) consultatie heb ik Stefan leren kennen als een kritische en analytische ‘sparring-partner’.”