Blog & Nieuwsberichten

 

Gratis spreekuur aanvragen

De beoogde datum van inwerkingtreding van de compensatieregeling bij ontslag na 2 jaar ziekte is uitgesteld naar 1 januari 2019

dec 15, 2016

Op 17 november 2016 informeerden wij u over het wetsvoorstel van Minister Asscher dat voorziet in een compensatie van het UWV voor werkgevers die een transitievergoeding moeten betalen aan werknemers die worden ontslagen wegens langdurige ziekte c.q. arbeidsongeschiktheid. Op dat moment was 1 januari 2018 nog de in het wetsvoorstel voorziene datum van inwerkingtreding. Inmiddels is duidelijk geworden dat de grote impact van de compensatieregeling op de werkprocessen bij het UWV maken dat de verwachte ingangsdatum is verschoven naar 1 januari 2019. De gevolgen van de vertraging zullen naar verwachting beperkt zijn omdat het wetsvoorstel voorziet in terugwerkende kracht voor transitievergoedingen die zijn uitbetaald in de periode tussen 1 juli 2015 en de datum dat de compensatieregeling in werking treedt.

Neem contact op

  Sociaal Plan Apollo Vredestein

    Bent u werknemer van Aopollo Vredestein en bent u aangewezen als boventallige of heeft u anderszins vragen heeft over de reorganisatie en/of het sociaal plan, dan kunt u bij ons terecht. Wij ontvangen u graag voor een gratis en vrijblijvend eerste adviesgesprek....

  Lees meer

  De WAB: deel 3, de Oproepovereenkomst

    De doelstelling van de WAB is om het verschil in kosten en risico’s tussen vaste en flexibele contracten te verminderen. De regeling van de oproepovereenkomst is één van de onderwerpen die met de WAB wordt gewijzigd.De oproepovereenkomst is geregeld in art. 7:628a...

  Lees meer

  De WAB: deel 2, de Transitievergoeding

   Het tweede deel van onze serie blogs over de Wet arbeidsmarkt in balans gaat over de wijzigingen ten aanzien van de Transitievergoeding. Huidige situatieSinds invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 hebben werknemers bij de beëindiging van hun...

  Lees meer

  De WAB: deel 1, de cumulatiegrond

    In deze serie blogs over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) bespreken we per blog een onderwerp dat als gevolg van de WAB gaat veranderen in het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Het doel van de WAB is om de kloof tussen vaste en flexibele contracten...

  Lees meer

  Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst

    Met ingang van 1 januari 2020 verliezen overheidswerknemers hun ambtelijke status en krijgen ze een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Dat is althans de streefdatum van de wet die hier verantwoordelijk voor is: de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren...

  Lees meer