Blog & Nieuwsberichten

 

Gratis spreekuur aanvragen

Sociaal Plan Apollo Vredestein

okt 8, 2020

Bent u werknemer van Aopollo Vredestein en bent u aangewezen als boventallige of heeft u anderszins vragen heeft over de reorganisatie en/of het sociaal plan, dan kunt u bij ons terecht. Wij ontvangen u graag voor een gratis en vrijblijvend eerste adviesgesprek.

Apollo Vredestein heeft een massaontslag aangekondigd, waardoor ruim 500 arbeidsplaatsen zullen verdwijnen en gedwongen onafwendbaar zijn. Bij het aanwijzen van de boventallige werknemers zal Apollo Vredestein het afspiegelingsbeginsel in acht moeten nemen.

Op de reorganisatie zal een sociaal plan van toepassing zijn. Apollo heeft op dit moment een doorlopend sociaal plan dat van toepassing is tot en met 30 juni 2021. Daarbij kunnen niet alleen werknemers die als boventallige zijn aangewezen gebruik maken van de faciliteiten uit het sociaal plan, maar kent het sociaal plan ook een zogenaamde plaatsmakersregeling. Een van de faciliteiten uit het sociaal plan is de beëindigingsregeling met betaling van een beëindigingsvergoeding. Bij gebruikmaking daarvan wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst (vso).

Daarbij is het goed om te weten dat, als u juridische ondersteuning wenst, het sociaal plan van Apollo Vredestein voorziet in een vergoeding van de kosten van rechtsbijstand tot een maximum van EUR 500,00 exclusief BTW.

Indien u gebruik wilt maken van onze diensten kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande contactformulier of 053-574 51 08.

Neem contact op

  De WAB: deel 3, de Oproepovereenkomst

    De doelstelling van de WAB is om het verschil in kosten en risico’s tussen vaste en flexibele contracten te verminderen. De regeling van de oproepovereenkomst is één van de onderwerpen die met de WAB wordt gewijzigd.De oproepovereenkomst is geregeld in art. 7:628a...

  Lees meer

  De WAB: deel 2, de Transitievergoeding

   Het tweede deel van onze serie blogs over de Wet arbeidsmarkt in balans gaat over de wijzigingen ten aanzien van de Transitievergoeding. Huidige situatieSinds invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 hebben werknemers bij de beëindiging van hun...

  Lees meer

  De WAB: deel 1, de cumulatiegrond

    In deze serie blogs over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) bespreken we per blog een onderwerp dat als gevolg van de WAB gaat veranderen in het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Het doel van de WAB is om de kloof tussen vaste en flexibele contracten...

  Lees meer

  Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst

    Met ingang van 1 januari 2020 verliezen overheidswerknemers hun ambtelijke status en krijgen ze een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Dat is althans de streefdatum van de wet die hier verantwoordelijk voor is: de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren...

  Lees meer