Blog & Nieuwsberichten

 

Gratis spreekuur aanvragen

Het overgangsrecht van de Wet Werk en Zekerheid loopt volgend jaar af. Bent u goed voorbereid?

jul 8, 2016

Op 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden.

Door het overgangsrecht zijn enkele belangrijke gevolgen van de WWZ, die bij uitstek van belang zijn voor werkgevers in het onderwijs, uitgesteld.

Dat geldt bijvoorbeeld voor de transitievergoeding bij ontslag.  Die is sinds 1 juli 2015 in beginsel verschuldigd indien het dienstverband door de werkgever wordt beëindigd en er geen sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van de werknemer. De WWZ voorziet in overgangsrecht dat bepaalt dat geen transitievergoeding verschuldigd is indien de werknemer aanspraak kan maken op een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering (hetgeen in het onderwijs vaak het geval is). Dat overgangsrecht vervalt echter op 1 juli 2016.

Daarnaast hebben werkgevers langer de tijd gekregen om zich voor te bereiden op de beperking van de mogelijkheid om tijdelijke dienstverbanden aan te gaan doordat tot 1 juli 2016 een beroep kan worden gedaan op ruimere ketenregelingen uit een toepasselijke cao. Van een dergelijke ruimere ketenregeling is bijvoorbeeld sprake in de diverse onderwijs cao’s.

Het is nu wel de tijd om zich voor te gaan bereiden op het aflopen van de overgangsregelingen en de wijzigingen die dat met zich meebrengt. In de tussentijd is het onduidelijk of en (zo ja) hoe een nieuwe CAO zal gaan inwerken op de aanstaande wijzigingen.

Klik hier voor de flyer.

Uiteraard wisselen wij graag met u van gedachten over de genoemde wijzigingen en mogelijke oplossingen.

Neem contact op

  Sociaal Plan Apollo Vredestein

    Bent u werknemer van Aopollo Vredestein en bent u aangewezen als boventallige of heeft u anderszins vragen heeft over de reorganisatie en/of het sociaal plan, dan kunt u bij ons terecht. Wij ontvangen u graag voor een gratis en vrijblijvend eerste adviesgesprek....

  Lees meer

  De WAB: deel 3, de Oproepovereenkomst

    De doelstelling van de WAB is om het verschil in kosten en risico’s tussen vaste en flexibele contracten te verminderen. De regeling van de oproepovereenkomst is één van de onderwerpen die met de WAB wordt gewijzigd.De oproepovereenkomst is geregeld in art. 7:628a...

  Lees meer

  De WAB: deel 2, de Transitievergoeding

   Het tweede deel van onze serie blogs over de Wet arbeidsmarkt in balans gaat over de wijzigingen ten aanzien van de Transitievergoeding. Huidige situatieSinds invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 hebben werknemers bij de beëindiging van hun...

  Lees meer

  De WAB: deel 1, de cumulatiegrond

    In deze serie blogs over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) bespreken we per blog een onderwerp dat als gevolg van de WAB gaat veranderen in het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Het doel van de WAB is om de kloof tussen vaste en flexibele contracten...

  Lees meer

  Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst

    Met ingang van 1 januari 2020 verliezen overheidswerknemers hun ambtelijke status en krijgen ze een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Dat is althans de streefdatum van de wet die hier verantwoordelijk voor is: de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren...

  Lees meer