Blog & Nieuwsberichten

 

Gratis spreekuur aanvragen

Sociaal Plan Rabobank

dec 15, 2016

Het nieuwe jaar brengt ons nieuwe regelgeving. Zoals ieder jaar zijn er met ingang van 1 januari 2017 de nodige wijzigingen van kracht geworden die relevant zijn voor de arbeidsrechtpraktijk. In het onderstaande een opsomming van de meest in het oog springende wijzigingen.  
 • De transitievergoeding is per 1 januari 2017 gemaximeerd op € 77.000,- (was € 76.000,– in 2016), artikel 7:673, tweede lid BW.
 • In 2017 is de ingangsleeftijd voor de AOW 65 jaar en negen maanden. Met ingang van 1 januari 2017 is de maximale ingangsleeftijd voor de AOW verhoogd naar 67 jaar en drie maanden (vanaf 1 januari 2022), artikel 7a Algemene Ouderdomswet.
 • Met ingang van 1 januari 2017 is het op grond van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) voor werkgevers verboden om inhoudingen te doen op het wettelijk minimumloon waardoor zij minder uitbetalen dan het wettelijk minimumloon, bijvoorbeeld inhoudingen voor maaltijden en vervoer. Inhoudingen voor een zorgverzekering en huisvesting (tot 25% van het minimumloon) zijn slechts toegestaan na een schriftelijke volmacht van de werknemer. Inhoudingen voor belastingen en premies zijn uiteraard wel toegestaan.
 • Per 1 januari 2017 stijgt het wettelijk minimumloon van € 1.537,20 naar € 1.551,60 bruto per maand. Door deze stijging worden ook de aan het wettelijk minimumloon gekoppelde uitkeringen op grond van de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast.
 • De No-riskpolis krijgt een onbeperkte geldigheidsduur (was voorheen 5 jaar) en kan worden ingezet voor de doelgroep van de Participatiewet. Bij oudere werklozen kan de No-risk polis al worden toegepast vanaf 56 jaar (was voorheen 62 jaar).

Neem contact op

  Sociaal Plan Apollo Vredestein

    Bent u werknemer van Aopollo Vredestein en bent u aangewezen als boventallige of heeft u anderszins vragen heeft over de reorganisatie en/of het sociaal plan, dan kunt u bij ons terecht. Wij ontvangen u graag voor een gratis en vrijblijvend eerste adviesgesprek....

  Lees meer

  De WAB: deel 3, de Oproepovereenkomst

    De doelstelling van de WAB is om het verschil in kosten en risico’s tussen vaste en flexibele contracten te verminderen. De regeling van de oproepovereenkomst is één van de onderwerpen die met de WAB wordt gewijzigd.De oproepovereenkomst is geregeld in art. 7:628a...

  Lees meer

  De WAB: deel 2, de Transitievergoeding

   Het tweede deel van onze serie blogs over de Wet arbeidsmarkt in balans gaat over de wijzigingen ten aanzien van de Transitievergoeding. Huidige situatieSinds invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 hebben werknemers bij de beëindiging van hun...

  Lees meer

  De WAB: deel 1, de cumulatiegrond

    In deze serie blogs over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) bespreken we per blog een onderwerp dat als gevolg van de WAB gaat veranderen in het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Het doel van de WAB is om de kloof tussen vaste en flexibele contracten...

  Lees meer

  Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst

    Met ingang van 1 januari 2020 verliezen overheidswerknemers hun ambtelijke status en krijgen ze een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Dat is althans de streefdatum van de wet die hier verantwoordelijk voor is: de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren...

  Lees meer