Blog & Nieuwsberichten

 

Gratis spreekuur aanvragen

Sociaal Plan Siemens Nederland

dec 15, 2016

In verband met een reorganisatie heeft Siemens in het najaar van 2016 een sociaal plan gesloten met de vakbonden om de negatieve gevolgen voor de werknemers zo veel mogelijk op te vangen. Het Sociaal Plan Siemens is ingegaan op 15 september 2016. Werknemers die boventallig worden als gevolg van de reorganisatie en die niet kunnen worden herplaatst komen voor ontslag in aanmerking. Voor ontslag zal Siemens toestemming aan het UWV moeten vragen. Om een procedure bij het UWV te voorkomen voorziet het Sociaal Plan in een beëindiging met wederzijds goedvinden door middel van een vaststellingsovereenkomst. Daarbij wordt een ruime opzegtermijn van 4 maanden in acht genomen. Verder voorziet het Sociaal Plan in een ontslagvergoeding die gebaseerd is op de (oude) kantonrechtersformule. Die ontslagvergoeding is in bijna alle gevallen hoger dan de transitievergoeding waarop een werknemer recht heeft bij ontslag via de UWV-procedure. Daarbij is van belang dat het Sociaal Plan Siemens de werknemers in de gelegenheid stelt om de voorgelegde vaststellingsovereenkomst juridisch te laten toetsen. De kosten daarvan worden tot maximaal € 750,- exclusief BTW vergoed door Siemens. Een dergelijke toetsing is van belang om de juiste keuzes te maken en na te gaan of de aangeboden vaststellingsovereenkomst overeenkomt met de voorzieningen uit het Sociaal Plan. Daarnaast is het van belang om te laten controleren of met de vaststellingsovereenkomst in uw geval het recht op een WW-uitkering veilig wordt gesteld. Wij kunnen u daarin bijstaan binnen de grenzen van het daarvoor door Siemens beschikbaar gestelde budget voor juridische bijstand. Indien u gebruik wilt maken van onze diensten kunt u contact met ons opnemen via info@evl-advocaten.nl of 053-574 51 08.

Neem contact op

  Sociaal Plan Apollo Vredestein

    Bent u werknemer van Aopollo Vredestein en bent u aangewezen als boventallige of heeft u anderszins vragen heeft over de reorganisatie en/of het sociaal plan, dan kunt u bij ons terecht. Wij ontvangen u graag voor een gratis en vrijblijvend eerste adviesgesprek....

  Lees meer

  De WAB: deel 3, de Oproepovereenkomst

    De doelstelling van de WAB is om het verschil in kosten en risico’s tussen vaste en flexibele contracten te verminderen. De regeling van de oproepovereenkomst is één van de onderwerpen die met de WAB wordt gewijzigd.De oproepovereenkomst is geregeld in art. 7:628a...

  Lees meer

  De WAB: deel 2, de Transitievergoeding

   Het tweede deel van onze serie blogs over de Wet arbeidsmarkt in balans gaat over de wijzigingen ten aanzien van de Transitievergoeding. Huidige situatieSinds invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 hebben werknemers bij de beëindiging van hun...

  Lees meer

  De WAB: deel 1, de cumulatiegrond

    In deze serie blogs over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) bespreken we per blog een onderwerp dat als gevolg van de WAB gaat veranderen in het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Het doel van de WAB is om de kloof tussen vaste en flexibele contracten...

  Lees meer

  Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst

    Met ingang van 1 januari 2020 verliezen overheidswerknemers hun ambtelijke status en krijgen ze een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Dat is althans de streefdatum van de wet die hier verantwoordelijk voor is: de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren...

  Lees meer