Sociaal Plan Siemens Nederland

dec 15, 2016

In verband met een reorganisatie heeft Siemens in het najaar van 2016 een sociaal plan gesloten met de vakbonden om de negatieve gevolgen voor de werknemers zo veel mogelijk op te vangen.

Het Sociaal Plan Siemens is ingegaan op 15 september 2016.

Werknemers die boventallig worden als gevolg van de reorganisatie en die niet kunnen worden herplaatst komen voor ontslag in aanmerking. Voor ontslag zal Siemens toestemming aan het UWV moeten vragen. Om een procedure bij het UWV te voorkomen voorziet het Sociaal Plan in een beëindiging met wederzijds goedvinden door middel van een vaststellingsovereenkomst. Daarbij wordt een ruime opzegtermijn van 4 maanden in acht genomen. Verder voorziet het Sociaal Plan in een ontslagvergoeding die gebaseerd is op de (oude) kantonrechtersformule. Die ontslagvergoeding is in bijna alle gevallen hoger dan de transitievergoeding waarop een werknemer recht heeft bij ontslag via de UWV-procedure.

Daarbij is van belang dat het Sociaal Plan Siemens de werknemers in de gelegenheid stelt om de voorgelegde vaststellingsovereenkomst juridisch te laten toetsen. De kosten daarvan worden tot maximaal € 750,- exclusief BTW vergoed door Siemens. Een dergelijke toetsing is van belang om de juiste keuzes te maken en na te gaan of de aangeboden vaststellingsovereenkomst overeenkomt met de voorzieningen uit het Sociaal Plan. Daarnaast is het van belang om te laten controleren of met de vaststellingsovereenkomst in uw geval het recht op een WW-uitkering veilig wordt gesteld.

Wij kunnen u daarin bijstaan binnen de grenzen van het daarvoor door Siemens beschikbaar gestelde budget voor juridische bijstand. Indien u gebruik wilt maken van onze diensten kunt u contact met ons opnemen via info@evl-advocaten.nl of 053-574 51 08.

Neem contact op

Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst

  Met ingang van 1 januari 2020 verliezen overheidswerknemers hun ambtelijke status en krijgen ze een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Dat is althans de streefdatum van de wet die hier verantwoordelijk voor is: de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren...

Lees meer

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en onze privacy

Door toenemende digitalisering, social media, big data en een groeiende toegankelijkheid van informatie, is de grens tussen privacy en het openbare domein steeds moeilijker te bepalen. In 2018 vervangt een Europese verordening onze nationale wetgeving op het terrein...

Lees meer

ABP KeuzePensioen en WW: korten of niet?

Werknemers bij de overheid en in het onderwijs zijn deelnemer aan de pensioenregeling van het ABP en kunnen vanaf hun zestigste gebruik maken van ABPKeuzepensioen. Gebruik maken van ABPKeuzepensioen in plaats van uit dienst te gaan bij het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd kan zowel voor de werknemer als voor de werkgever aantrekkelijk zijn. Oudere werknemers kunnen opkijken tegen nieuwe functie-eisen, een veranderende werkomgeving of gewoonweg meer tijd voor zichzelf willen hebben. De werkgever kan de plek vaak invullen met een jongere en goedkopere werknemer. Het kan ook een uitweg zijn (voor beide partijen) voor een arbeidsconflict.

Lees meer