Wijzigingen arbeidsrecht 2017

jan 4, 2017

Het nieuwe jaar brengt ons nieuwe regelgeving. Zoals ieder jaar zijn er met ingang van 1 januari 2017 de nodige wijzigingen van kracht geworden die relevant zijn voor de arbeidsrechtpraktijk. In het onderstaande een opsomming van de meest in het oog springende wijzigingen.

 

  • De transitievergoeding is per 1 januari 2017 gemaximeerd op € 77.000,- (was € 76.000,– in 2016), artikel 7:673, tweede lid BW.
  • In 2017 is de ingangsleeftijd voor de AOW 65 jaar en negen maanden. Met ingang van 1 januari 2017 is de maximale ingangsleeftijd voor de AOW verhoogd naar 67 jaar en drie maanden (vanaf 1 januari 2022), artikel 7a Algemene Ouderdomswet.
  • Met ingang van 1 januari 2017 is het op grond van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) voor werkgevers verboden om inhoudingen te doen op het wettelijk minimumloon waardoor zij minder uitbetalen dan het wettelijk minimumloon, bijvoorbeeld inhoudingen voor maaltijden en vervoer. Inhoudingen voor een zorgverzekering en huisvesting (tot 25% van het minimumloon) zijn slechts toegestaan na een schriftelijke volmacht van de werknemer. Inhoudingen voor belastingen en premies zijn uiteraard wel toegestaan.
  • Per 1 januari 2017 stijgt het wettelijk minimumloon van € 1.537,20 naar € 1.551,60 bruto per maand. Door deze stijging worden ook de aan het wettelijk minimumloon gekoppelde uitkeringen op grond van de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast.
  • De No-riskpolis krijgt een onbeperkte geldigheidsduur (was voorheen 5 jaar) en kan worden ingezet voor de doelgroep van de Participatiewet. Bij oudere werklozen kan de No-risk polis al worden toegepast vanaf 56 jaar (was voorheen 62 jaar).

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en onze privacy

Door toenemende digitalisering, social media, big data en een groeiende toegankelijkheid van informatie, is de grens tussen privacy en het openbare domein steeds moeilijker te bepalen. In 2018 vervangt een Europese verordening onze nationale wetgeving op het terrein...

Lees meer

ABP KeuzePensioen en WW: korten of niet?

Werknemers bij de overheid en in het onderwijs zijn deelnemer aan de pensioenregeling van het ABP en kunnen vanaf hun zestigste gebruik maken van ABPKeuzepensioen. Gebruik maken van ABPKeuzepensioen in plaats van uit dienst te gaan bij het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd kan zowel voor de werknemer als voor de werkgever aantrekkelijk zijn. Oudere werknemers kunnen opkijken tegen nieuwe functie-eisen, een veranderende werkomgeving of gewoonweg meer tijd voor zichzelf willen hebben. De werkgever kan de plek vaak invullen met een jongere en goedkopere werknemer. Het kan ook een uitweg zijn (voor beide partijen) voor een arbeidsconflict.

Lees meer

De transitievergoeding in het onderwijs: hoe zit het ook alweer?

Met de Wet Werk en Zekerheid is op 1 juli 2015 de transitievergoeding in het arbeidsrecht geïntroduceerd. Werknemers waarvan de arbeidsovereenkomsten tenminste 24 maanden heeft geduurd hebben bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever in beginsel recht op de transitievergoeding. Dat is alleen anders als de grond voor het ontslag is gelegen in verwijtbaar handelen van de werknemer.

Lees meer