Blog & Nieuwsberichten

 

Gratis spreekuur aanvragen

Op 8 november 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’ aangenomen. Wat gaat dit voor u en uw organisatie betekenen?

Als gevolg van het aangenomen wetsvoorstel zal de rechtspositie voor het overgrote deel van de ambtenaren ingrijpend wijzigen. Dat geldt niet alleen voor gemeentelijke, provinciale en rijksambtenaren, maar ook voor de ambtenaren die werkzaam zijn in het openbaar onderwijs. In het wetsvoorstel zijn slechts enkele sectoren uitgesloten, zoals defensie, politie en de rechtelijke macht. Ook voor de politieke ambtsdragers (zoals burgermeesters, ministers etc.) verandert er niets.

Lees meer

Het recht op vrije advocaatkeuze uitgebreid

Goed nieuws voor mensen met een rechtsbijstandsverzekering. Op 7 april 2016 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie het recht op vrije advocaatkeuze voor rechtsbijstandsverzekerden aanzienlijk uitgebreid. In twee arresten heeft het Hof bepaald dat het recht op...

Lees meer