Blog & Nieuwsberichten

 

Gratis spreekuur aanvragen

Transitievergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte: de stand van zaken

In 2016 informeerden wij u over het wetsvoorstel van (inmiddels demissionair) minister Asscher dat voorziet in compensatie voor werkgevers die, sinds de invoering van de WWZ, een transitievergoeding verschuldigd zijn bij ontslag wegens langdurige ziekte c.q. arbeidsongeschiktheid. Wat is nu de stand van zaken? U leest het in onze blog

Lees meer

ABP KeuzePensioen en WW: korten of niet?

Werknemers bij de overheid en in het onderwijs zijn deelnemer aan de pensioenregeling van het ABP en kunnen vanaf hun zestigste gebruik maken van ABPKeuzepensioen. Gebruik maken van ABPKeuzepensioen in plaats van uit dienst te gaan bij het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd kan zowel voor de werknemer als voor de werkgever aantrekkelijk zijn. Oudere werknemers kunnen opkijken tegen nieuwe functie-eisen, een veranderende werkomgeving of gewoonweg meer tijd voor zichzelf willen hebben. De werkgever kan de plek vaak invullen met een jongere en goedkopere werknemer. Het kan ook een uitweg zijn (voor beide partijen) voor een arbeidsconflict.

Lees meer

De transitievergoeding in het onderwijs: hoe zit het ook alweer?

Met de Wet Werk en Zekerheid is op 1 juli 2015 de transitievergoeding in het arbeidsrecht geïntroduceerd. Werknemers waarvan de arbeidsovereenkomsten tenminste 24 maanden heeft geduurd hebben bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever in beginsel recht op de transitievergoeding. Dat is alleen anders als de grond voor het ontslag is gelegen in verwijtbaar handelen van de werknemer.

Lees meer

Wijzigingen arbeidsrecht 2017

Het nieuwe jaar brengt ons nieuwe regelgeving. Zoals ieder jaar zijn er met ingang van 1 januari 2017 de nodige wijzigingen van kracht geworden die relevant zijn voor de arbeidsrechtpraktijk.

Lees meer

Sociaal Plan Siemens Nederland

In verband met een reorganisatie heeft Siemens in het najaar van 2016 een sociaal plan gesloten met de vakbonden om de negatieve gevolgen voor de werknemers zo veel mogelijk op te vangen.

Lees meer

Sociaal Plan Rabobank

De Rabobank zit midden in een omvangrijke reorganisatie waarvan de effecten de komende jaren nog zullen aanhouden. Er zullen functies verdwijnen, functies wijzigen en er komen ook nieuwe functies bij. Per saldo zullen er ongeveer 12.000 banen verloren gaan.

Lees meer

Sociaal Plan Makro

Nadat de Makro in 2014 reeds enkele banen heeft moeten schrappen heeft het dit jaar opnieuw een reorganisatie moeten doorvoeren. In totaal geen (moet zijn gaan?) 600 arbeidsplaatsen verloren. Om de nadelige gevolgen voor de getroffen werknemers zoveel mogelijk te beperken c.q. te verzachten heeft de Makro een Sociaal Plan afgesloten met vakbond CNV met de naam ‘Value Creation Plan Makro’.

Lees meer